Burgemeester en wethouder vertrekken naar Den Haag.
Burgemeester en wethouder vertrekken naar Den Haag.
Liveblog

Debat Tweede Kamer over toekomst Weesp

Algemeen Dossier: Gemeentefusie

WEESP - De Tweede Kamer bespreekt vandaag het herindelingsvoorstel voor Weesp, Muiden, Naarden en Bussum. WeesperNieuws verzorgt hier een liveblog. Met regelmaat verschijnen hier nieuwe (korte) berichten, foto's en geluidsfragmenten. U kunt op deze manier het debat volgen, maar ook een indruk krijgen van wat de delegaties van de vier betrokken gemeenten in Den Haag meemaken.

 • 7 mrt 2012, 19:10

  Einde liveblog

 • 7 mrt 2012, 19:08

  Spies wil dat alle gemeenteraden, de colleges en de provincie binnen zes weken met een onderbouwd antwoord komen of zijn kiezen voor een GV3-fusie of een GV4-fusie. Dit op basis van een brief die de minister gaat opstellen.

 • 7 mrt 2012, 19:05

  De bal komt weer bij de regio. De minister gaat met alle partijen om tafel zitten om nog eens naar deze ingewikkelde fusie te kijken. "Een korte verkenning bij alle gemeenten en de provincie."

 • 7 mrt 2012, 19:03

  Spies concludeert dat GV4 geen meerderheid heeft en betreurt dat. "We moeten ons bezinnen."

 • 7 mrt 2012, 19:01

  Hero Brinkman (PVV) wil ook dat minister regio in gaat om varianten te bespreken en binnen 6 weken terug komt met antwoord.

 • 7 mrt 2012, 18:59

  PVV: GV3 is een slecht idee. Lost probleem Muiden op maar creeert probleem Weesp.

 • 7 mrt 2012, 18:56

  GroenLinks blijft bij GV4 en ergert zich aan Bussums verzet.

 • 7 mrt 2012, 18:54

  De SGP neigt naar de GV3.

 • 7 mrt 2012, 18:45

  D66 wil binnen 6 weken de vier gemeenteraden, colleges en het bedrijfsleven de keus geven tussen GV3 en GV4 variant. Die moeten zich uitspreken over de voorkeur.

 • 7 mrt 2012, 18:43

  Motie Hanke Bruins Slot (CDA): Voorwaarde GV3 is meer ambtenaren voor Weesp.

 • 7 mrt 2012, 18:42

  CDA "neigt" naar GV3.

 • 7 mrt 2012, 18:40

  CDA concludeert dat situatie Weesp niet zo slecht is dat fusie noodzakelijk is.

 • 7 mrt 2012, 18:35

  PvdA benadrukt dat de Bloemendalerpolder Weesp bestuurlijk niet sterker maakt. Wil nogmaals dat Van Beek amendement GV3 intrekt.

 • 7 mrt 2012, 18:31

  Vragen aan Van Beek over GV3 amendement, inhoudelijk debat. Van Beek trekt amendement niet in.

 • 7 mrt 2012, 18:23

  Bruno Braakhuis van GL kan Bussum niet goed volgen. Waarom wel Muiden accepteren met een slechte financiele positie en Weesp dan weigeren?

 • 7 mrt 2012, 18:17

  De woordvoerders van de fracties regaeren beurtelings op elkaar en de minister.

 • 7 mrt 2012, 18:10

  Beantwoording van vragen door de minister in eerste termijn zit erop. Korte schorsing. Tribune wordt langzaam leger, maar gemeentebesturen houden vol.

 • 7 mrt 2012, 18:03

  "Fusiedatum 1-1-2013 zou kunnen, maar of we perse daar aan vast zouden moeten houden is een afweging die ik later zou willen maken."

 • 7 mrt 2012, 17:41

  Spies: "Niets doen is de allerslechtste oplossing."

 • 7 mrt 2012, 17:33

  Brinkman: "Ik ben faliekant tegen het wetsvoorstel van het kabinet omdat het geen draagvlak heeft. Ik ben ook tegen het amendement, maar iets minder."

 • 7 mrt 2012, 17:22

  Minister: ' Voor Weesp zal het moelijk worden om met 137 formatieplaatsen aan ambtenaren de wettelijke taken uit te voeren EN de Bloemendalerpolder te ontwikkelen.'

 • 7 mrt 2012, 17:15

  Gezien eerdere ervaringen kleinere zelfstandige gemeenten zou Weesp de klus ook moeten kunnen klaren.

 • 7 mrt 2012, 17:08

  Discussie over amendement. Spies: "Ik heb een grote voorkeur voor het wetsvoorstel maar gaat me te ver om amendement te ontraden."

 • 7 mrt 2012, 16:58

  Minister: "Ik verdedig amendement GV3 niet, maar spreek oordeel over uit."

 • 7 mrt 2012, 16:56

  Heijnen (PvdA): "Minister in rare spagaat door wetsvoorstel te verdedigen maar ook amendement."

 • 7 mrt 2012, 16:44

  Streven is 19.00 uur einde debat zegt voorzitter.

 • 7 mrt 2012, 16:41

  Minister Spies: Grote inhoudelijke opgaven in de regio vragen om GV4.

 • 7 mrt 2012, 16:36

  De minister is begonnen met de beantwoording.

 • 7 mrt 2012, 15:45

  Alle delegaties van de vier gemeenten zijn weer binnen. Herziene agenda is nu 16.30 uur.

 • 7 mrt 2012, 15:14

  Beantwoording minister en tweede termijn start naar verwacht om 16.00 uur.

 • 7 mrt 2012, 12:53

  Vergadering geschorst tot drie uur.

 • 7 mrt 2012, 12:52

  PVV gaat niet akkoord met fusie, met geen enkele variant. VVD reageert fel op suggestie Brinkman dat corruptie een rol speelt. Brinkman stelt voor het wetsvoorstel terug te sturen naar de minister en de provincie. "Dit is een zeer slecht voorstel."

 • 7 mrt 2012, 12:47

  De PVV kiest voor Weesp. Hero Brinkman vermoedt dat corruptie in de provincie wel eens een rol zou kunnen spelen bij het uitsluiten van Weesp in de fusie. PVV benadrukt dat de fusie een beslissing van de burger moet zijn. "We kunnen dit niet op een woensdagmiddag besluiten."

 • 7 mrt 2012, 12:42

  GroenLinks is voor GV4 en tegen G3. Maar mocht de kamer voor G3 kiezen dan wil hij van de minister weten hoe zij garandeert dat Weesp dit redt.

 • 7 mrt 2012, 12:32

  Braakhuis (GroenLinks) vervangt een collega en wordt naar eigen zeggen niet gehinderd door dossierkennis. Hij ziet in alle stukken en adviezen een meerderheid voor de GV4.

 • 7 mrt 2012, 12:27

  Van der Staaij (SGP) constateert dat voor de GV4 het draagvlak in Bussum ontbreekt. Maar de G3 met een alleen overblijvend Weesp is ook niet wenselijk.

 • 7 mrt 2012, 12:20

  De voorzitter maant de sprekers tot tempo. Anders heeft minister Spies te weinig tijd voor haar boterhammetje, voor ze om 13 uur een aansluitende vergadering heeft.

 • 7 mrt 2012, 12:12

  De aandacht van de toeschouwers op de publieke tribune begint te verslappen. Het debat gaat veel over hetzelfde.

 • 7 mrt 2012, 12:10

  SP onderbreekt D66 en benadrukt dat zij toch echt een referendum willen over de fusie.

 • 7 mrt 2012, 12:05

  D66 neemt over. De partij is voor de GV4-fusie. De urgentie is hoog en Weesp, Muiden, Naarden en Bussum stellen besluiten uit. Ook wil de partij dat de naam voor de nieuwe gemeente later wordt vastgesteld. In het wetsvoorstel wordt nu nog gesproken over de gemeente Naardermeer. Ze dienen hiervoor een motie in.

 • 7 mrt 2012, 12:00

  Het antwoord van het CDA is simpel. De drie gemeenten willen samen en niet met Weesp. Weer lijkt het CDA voorzichtig het GV3-voorstel van de VVD te steunen.

 • 7 mrt 2012, 11:58

  Ook de PVV kan zich niet vinden in de voorzichtige steun van het CDA voor GV3-fusie: Hoe kan Weesp nu zelfstandig achterblijven en de Bloemendalerpolder succesvol bebouwen?

 • 7 mrt 2012, 11:55

  PvdA wil weten van het CDA waarom zij alleen maar luisteren naar Bussum. Die wil een GV3-gemeente.

 • 7 mrt 2012, 11:51

  Het CDA lijkt met veel omwegen het voorstel van de VVD voor een GV3-gemeente te steunen. Maar wil wel antwoorden over een aantal zaken. Met name de claim van KNSF-vastgoed van 370 miljeon euro tegen de gemeente Muiden is een probleem.

 • 7 mrt 2012, 11:43

  CDA komt aan het woord en concludeert dat Weesp met iedereen wil, maar niemand met Weesp. Ook is de situatie van Muiden zorgwekkend volgens de Christendemocraten. De gemeente kan niet alleen door.

 • 7 mrt 2012, 11:39

  PvdA steunt GV3 voorstel niet en wil alleen GV4. 'We kunnen Weesp toch niet alleen achter laten?"

 • 7 mrt 2012, 11:33

  Heijnen: Knopen doorhakken. Bittere pil voor Bussum maar we moeten GV4 beslissen.

 • 7 mrt 2012, 11:28

  Heijnen (PvdA) vindt het ook een slecht herindelings-proces. Burgers op afstand door lange duur en vele varianten.

 • 7 mrt 2012, 11:27

  Van Beek (VVD) wil fusie per 1-1-2014.

 • 7 mrt 2012, 11:23

  Gelach op Weesper tribune na opmerking Van Beek: "De polder ligt al voor 90% in Weesp we voegen alleen een klein stukje A1 bij"

 • 7 mrt 2012, 11:19

  Voorstel Van Beek voor GV3 krijgt weinig steun. Fracties zien niks in het plan. Grote twijfels of Weesp de Bloemendalerpolder zelfstandig kan ontwikkelen.

 • 7 mrt 2012, 11:09

  Heijnen (PvdA) Ook geen fan van GV3.

 • 7 mrt 2012, 10:52

  Brinkman (PVV). Van Beek bedrijft tekentafelpolitiek met zijn amendement. Waarom Weesp uitsluiten want daar wel draagvlak.

 • 7 mrt 2012, 10:48

  Nu Van Beek (VVD). Hij diende amendement in voor fusie van Bussum, Naarden en Muiden; Weesp zelfstandig. Spreekt van "slecht herindelingsproces".

 • 7 mrt 2012, 10:45

  Van Raak (SP) trok fel van leer. Aanvaring met Braakhuis (GroenLinks).

 • 7 mrt 2012, 10:15

  Debat is begonnen. Te volgen via de stream van de Tweede Kamer.

 • 7 mrt 2012, 10:15

  De delegaties uit de vier betrokken gemeenten druppelen binnen op de publieke tribune van de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Muiden blijkt met 25 man sterk te zijn.

 • 7 mrt 2012, 07:54

  Namens Weesp stappen burgemeester Horseling, wethouder Zierleyn en gemeentesecretaris Rootjes in de trein naar Den Haag.

 • 7 mrt 2012, 07:53

  Ook de afvaardiging van Muiden, bestaande uit burgemeester De Pater en college- en raadsleden, heeft de busreis naar Den Haag aanvaard. De bus namens Naarden is eveneens onderweg, met aan boord onder andere de gemeentesecretaris, wethouders en raadsleden. Burgemeester Sylvester is wegens trieste privéomstandigheden verhinderd.

 • 7 mrt 2012, 07:49

  Bussum stuurt een bus vol vertegenwoordigers en belangstellenden onder aanvoering van burgemeester Schoenmaker. Ook het shantikoor 't Ruime Sop is mee, dat straks de ballade 'Bussum-Naarden' zag aanheffen (een tekst van wethouder Van Ramshorst) .

 • 7 mrt 2012, 00:00

  In Bussum, Naarden, Muiden en Weesp vertrekken delegaties naar het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Zij zullen de beraadslagingen volgen.

Koffie in de bus van Bussum.
Delegatie Naarden op weg naar Den Haag.
Afbeelding
De publieke tribune luistert.
SP aan het woord.
Afbeelding
Afbeelding

Mis niks, lees alles!

Wil je ons steunen en al onze artikelen lezen?
Kies hier je abonnement.

Uit de krant