In de tijd dat Jacob Otten Husly het stadhuis van Weesp liet bouwen (1772-1776), stichtten rijke Amsterdamse kooplieden en regenten tal van buitenplaatsen rond de hoofdstad, onder meer langs de Vecht. Misschien zou het hedendaagse Amsterdamse stadsbestuur het Weesper stadhuis in de nabije toekomst af en toe als hun buitenplaats kunnen gebruiken, zo zag burgemeester Bas Jan van Bochove de he...