"Wij willen dat plannen van de gemeente ook beoordeeld worden op hun gevolgen voor de woon- en leefomgeving van omwonenden. Nu kunnen bewoners alleen achteraf - na de besluitvorming - bezwaar maken. Met deze stichting kunnen bewoners gezamenlijk optreden bij het verbeteren of tegenhouden van verslechteringen in hun woonomgeving."

Terrassennota

Ziehier het intro van het persbericht dat de nieuwe loot aan de boom aan de media zond. Vooral het tweede zinnetje intrigeert. Huh? Hebben we iets gemist? Is inspraak bij gemeentelijke beslissingen niet meer mogelijk? Of worden deze regels in Weesp met voeten getreden?