Stijlvolle woningen met fraai uitzicht over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ze staan in een acht jaar oude visie voor de Rijnkade in Weesp, maar ze zijn nooit gebouwd. Nu heeft het stadsbestuur aan omwonenden en ondernemers gevraagd om met input voor een nieuwe visie te komen. "Twee drukbezochte avonden met levendige discussies."

Veel genoemd: wonen, werken, nautische activiteiten

De omwonenden en betrokken ondernemers brainstormden over wat je allemaal wel en niet kan doen met de Rijnkade en de Amstellandlaan. Hun ideeën moeten leiden tot een nieuwe visie voor herontwikkeling van dit gebied. Veel genoemd: wonen, werken, nautische activiteiten (de Rijnkade grenst aan de achterzijde aan het water van de voormalige industriehaven). Daar een combinatie van maken ligt voor de hand, waarmee feitelijk in grote lijnen de bestaande visie voor de Rijnkade wordt geschetst, want ook die ging uit van een combinatie van wonen, werken en een leuke relatie met het water.

Fraai uitzicht, denderende vrachtwagens

De sfeer van wonen aan de Vecht is anders, maar ook wonen aan het Amsterdam-Rijnkanaal is aantrekkelijk. Wie wel eens op een bankje langs het kanaal zit en het machtige scheepvaartverkeerkeer voorbij ziet trekken, kan zich daar van alles bij voorstellen. In Maarsen, Breukelen, Diemen en sinds kort ook Driemond kun je al wonen met fraai uitzicht op het kanaal.

De aanwezigheid van het grote industrieterrein Noord maakt de zaak in Weesp anders. Hoe fijn is het als er de hee dag vrachtwagens langs je huis met fraaie uitzicht denderen? Het geeft aan hoe moeilijk het is om van een aardig idee in te passen in de werkelijkheid. Bovendien zitten niet alle ondernemers te wachten op een mix met wonen, zeker als dat belemmeringen gaat geven voor hun huidige of toekomstige activiteiten.  Toch is de combinatie van wonen en werken op de Rijnkade veel genoemd in de brainstormsessies: beneden eigentijdse bedrijfsruimtes, boven de woningen.

"Een ding is zeker: als we krijgen conflicten en moeten dus keuzes maken"

"Een ding is zeker: als we krijgen conflicten en moeten dus keuzes maken, want alles wat is genoemd kan niet allemaal tegelijk worden uitgevoerd", zegt wethouder John Vos (WSP) hierover in ons wekelijks gesprek met B&W.

"De ideeën van de omgeving moeten leiden tot een nieuwe visie: de grove contouren van wat we willen met dat gebied. Dat wordt het uitgangspunt voor de herontwikkeling van de Rijnkade en de Amstellandlaan, dus van Hagen tot de voormalige Taxicentrale."

Soep koken

De opbrengst van de twee avonden wordt nu door op het stadhuis tot een stedenbouwkundig voorstel gesmeed. Zoals Vos het zegt: "Van alle ingrediënten gaan zijn proberen een soep te koken." Nieuw is dat de wethouder die soep eerst laten proeven door de omgeving om hem daarna pas voor te schotelen aan de gemeenteraad. Daarmee lijkt hij een les van eerdere projecten (crematorium, terrassen) te hebben geleerd, toen inwoners na de eerste participatieronde het gevoel kregen dat er mar weinig met hun input was gedaan.

Beluister hier het gesprek met de wethouder.