De bedrijven op bedrijventerrein Nijverheidslaan zijn niet allemaal tegen de bouw van 150 huizen aan de Nijverheidsplaan, waarvoor eerder dit jaar de plannen zijn gepresenteerd. Ron van Dijkhuizen van Sun Test Systems bijvoorbeeld, is een groot voorstander. "Deze plannen passen goed bij de ambitie van ons bedrijf", zegt hij.

Oppepper voor gebied

Het plan omvat 150 studio's, appartementen en grondgebonden woningen op de zogenoemde Achmea-locatie: het terrein tussen het spoor en de Nijverheidslaan. Het ontwerp is zodanig dat het lawaai van het spoor geen belemmering hoeft te vormen voor toekomstige bewoners. Het college stemde in, want dit is de oppepper die dit gebied nodig heeft.

Onzalig plan

Daar denken ondernemers die hier zijn gevestigd anders over. Joop Bos van Bos Kraanverhuur en woordvoerder van Belangengroep Bedrijven Nijverheidslaan (BBN) liet weten het een onzalig plan te vinden: "De woningen komen dicht langs de weg, de enige toegangsweg waar dagelijks veel zwaar verkeer overheen gaat. Daarbij heeft de eigenaar van het braakliggende terrein waar Trekwerk zat ook de wens om huizen te bouwen. Als dat doorgaat, rijden wij straks door een woonwijk", verwoordde hij zijn angst, die onder meer vervat is in een brief aan de gemeente.

'De uitstraling van de Nijverheidslaan is ons al jaren een doorn in het oogMaar niet alle ondernemers zitten op de lijn-Bos. Directeur Ron van Dijkhuizen van Sun Test Systems vindt het plan juist prima, want: "De uitstraling van de Nijverheidslaan is ons al jaren een doorn in het oog." En niet alleen van hem, maar ook van klanten, zoals Boeing en Lockheed Martin.

"Wel moet er een goede oplossing komen voor de verkeersafwikkeling, maar als dat is geregeld dan is een samengaan van de bedrijfs- en woonfunctie op één terrein zeer wel mogelijk."

Past prima

In een toelichting zegt Van Dijkhuizen dat de woningbouw net die impuls aan dit bedrijventerrein kan geven die nodig is. "Wij hebben net geïnvesteerd in onze locatie en een goed woningplan past perfect in onze ambitie om hier een prettig werkklimaat te creëren." Sterker: gebeurt er niets, dan kan dat op termijn best eens gaan wringen.

"Op termijn kan de uitstraling van het bedrijventerrein zoals die nu is voor ons echt een punt worden. We zijn al heel blij dat de gemeente is begonnen met de verbetering van de toegangsweg en daar past dit woningbouwplan prima bij."