Bewoners laten meedenken, meepraten en betrekken bij het beleid van de gemeente, ofwel bewonersparticipatie. De eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk van het coalitieakkoord gaat daarover.

Een belangrijk speerpunt blijkbaar. Bewonersparticipatie is in ieder geval veel meer dan een 'speeltje van D66', zoals VVD-fractievoorzitter Laura van Dalen het in een commissievergadering noemde. D66-fractievoorzitter Saskia ter Kuile reageerde in de raadsvergadering op die opmerking bij de behandeling van het uitvoeringsplan van het coalitieakkoord. "Participatie is een wezenlijke maatschappelijke opdracht en er is al geen beleid meer wat we niet samen met bewoners doen. D66 is daar al tientallen jaren mee bezig. Het is wel lastig en moeilijk om er goed inhoud aan te geven, maar we willen daar met maximaal draagvlak uiting aan geven", zei zij.