Bewoners laten meedenken, meepraten en betrekken bij het beleid van de gemeente, ofwel bewonersparticipatie. De eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk van het coalitieakkoord gaat daarover.

Een belangrijk speerpunt blijkbaar. Bewonersparticipatie is in ieder geval veel meer dan een 'speeltje van D66', zoals VVD-fractievoorzitter Laura van Dalen het in een commissievergadering noemde