De provincie Noord-Holland dringt aan op gemeentefusie. Laren en Blaricum willen daar niks van weten. Hun gemeenteraden namen begin deze maand de motie aan die ertoe moet leiden dat beide dorpjes bij de provincie Utrecht gaan horen. Want in Utrecht hoef je kennelijk niet te fuseren. 
Utrecht: 'Er moet draagvlak zijn bij de gemeenten'

Hoe serieus is dit? Nou... Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht, zegt het voorstel voor een provinciegrenswijziging serieus te behandelen. "Onze ervaring is dat een provinciegrenswijziging een ingewikkeld proces is dat met alle betrokken partijen doorlopen moet worden", zegt zij. Draagvlak vanuit de bevolking voor deze opmerkelijke move is één van vijf toetsingscriteria van het beleidskader gemeentelijke herindeling. Pennarts: "Als het gaat om een herindeling (fusie) is ons beleid dat er draagvlak moet zijn bij de betrokken gemeentebestuur(en). Het is een verantwoordelijkheid van het/de gemeentebestuur(en) om de inwoners erbij te betrekken." Geen directe afwijzing dus van Utrecht.