'Meester in fijnmechanica'. Zo afficheert MetalTech zichzelf bij voorkeur. Directeur Peter van Leeuwen licht dit graag toe: "MetalTech is een metaalverwerkingsbedrijf. Metaal of kunststof wordt hier door middel van onder andere draaien, frezen en verspanen een onderdeel van iets. Onze specialisatie is het fijne werk. Wij leveren onder andere onderdelen voor duiklampen, voor filmcamera's die over rails lopen en voor 3D-kijkers voor bepaalde musea."

Promoten

Het is de eerste keer dat Van Leeuwen, die MetalTech in 1983 met zijn compagnon Cor van der Werf opzette, deelnam aan het Weekend van de Wetenschap. Hij vindt het namelijk belangrijk dat mensen kunnen zien dat dingen gemaakt worden. "Wij doen mee om ons mooie vak te promoten en dat is hard nodig. Wij werken veel samen met het ROC in Hilversum en telkens merken wij weer dat veel mensen niet weten hoe dingen gemaakt worden. Wij zijn trots op ons vak en willen dat graag laten zien."

Twaalf jaar geleden hadden wij al robots

Gebrek

De geringe affiniteit met techniek onder met name jongeren heeft een schadelijk effect: in Nederland is een groot gebrek aan jonge mensen die een technische opleiding volgen. Veel bedrijven missen instroom aan de onderkant, maar daar heeft MetalTech geen last van: "Tot op heden kunnen wij mensen vinden. Wij zijn al dertig jaar Erkend Leerbedrijf en hebben altijd stagiairs lopen die vaak bij ons komen werken. Dat deden we ook in de crisisjaren en daarmee hebben we een goede naam opgebouwd."

Robotisering

Wie bij MetalTech rondloopt – het bedrijf omvat drie panden aan de Gouwzeestraat waar het bedrijf in 1996 neerstreek - ziet dat veel werkprocessen zijn geautomatiseerd. Vooral vier robots springen in het oog. "In 2006 was er net zo'n bubbel als nu en toen besloten wij robots te ontwikkelen voor seriematig werk. Dat heeft goed uitgepakt. Of wij voorloper zijn op dit terrein? Ik kan niet voor anderen praten, maar ik denk het wel. De branche gaat nu steeds meer robotiseren, terwijl wij dit al jaren doen", aldus een trotse Van Leeuwen.