Scholen hebben steeds meer moeite om leerkrachten te vervangen als zij ziek zijn. Dat komt omdat er steeds minder flexibele invallers beschikbaar zijn en dat komt weer doordat die invallers vaak een vast contract krijgen op een school waar ze eerder op invalbasis hebben lesgegeven, meldt de NOS. Hoe zit dat eigenlijk in Weesp? Worden hier ook leerlingen van basisscholen naar huis gestuurd als hun leerkracht ziek is omdat er gewoon geen invallers te vinden zijn?

In de eigen invalpool zit nog één leerkracht"Dit schooljaar nog niet, maar vorig schooljaar wel, helaas." Dat zegt Jan Boomsma, directeur van schoolbestuur Florente Basisscholen (voorheen Spirit), waaronder basisscholen De Terp, Kors Breijer en de Van der Muelen-Vastwijk vallen. Met in totaal 11 scholen, waar ongeveer 300 personeelsleden werken, krijgt ook hij regelmatig te maken met een zieke werknemer. Om zieke leerkrachten te vervangen heeft Florente een eigen invalpool. "Of beter, die hádden we. Op dit moment hebben wij nog één leerkracht in onze invalpool."

Duivels dilemma

"Scholen hebben een groot tekort aan leerkrachten en een nog groter tekort aan invalkrachten", aldus Boomsma. Ook bij de scholen van Florente krijgen invalkrachten steeds vaker een vast contract op een van de scholen. "Als wij vacatures hebben dan mogen onze invalkrachten als eerste solliciteren." Maar dat maakt dus wel dat de eigen invalpool van Florente vrijwel leeg is. "Een duivels dilemma, maar als wij het niet doen, bieden ongetwijfeld andere scholen deze leerkrachten een vast contract en zijn we ze kwijt."

Keuzes

Op dit moment valt het nog mee met ziektegevallen. Maar kijkt Boomsma als een berg op tegen de eerste griepgolf? "Jazeker, en de schooldirecteuren ook. We moeten dan keuzes maken: kunnen we een klas intern opvangen of moeten we leerlingen thuis laten blijven? Dat laatste gebeurt niet vaak, maar iedere keer dat het moet is er een te veel. Ouders reageren gelukkig begripvol, maar ik kan me voorstellen dat dat wel wat minder wordt als het vaker gebeurt."

Een vierdaagse schoolweek is geen oplossing

Is een vierdaagse schoolweek zoals waar een school in Zaandam nu voor gekozen heeft een optie voor Florente? "Ik begrijp het heel goed, maar het is geen oplossing", zegt Boomsma. "Door de vier schooldagen wat langer te maken en goed in te delen, krijgen de kinderen wel voldoende onderwijsuren, maar het lost het lerarentekort niet duurzaam op. En daar moeten we aan werken. Denk aan de inzet van andersoortig personeel, bijvoorbeeld leraarondersteuners en onderwijsassistenten."

Zijinstromers

"De bijdrage die zijinstromers kunnen leveren is positief, maar het is ook lastig. Mensen moeten goed weten waar ze aan beginnen, anders haken ze af. Het tweede lastige is dat je voor deze zijinstromers een vacature moet hebben op een school, want deze mensen staan direct voor de klas. Dat kan niet in een invalpool. Zo makkelijk als politici erover praten is het niet."

Aantrekkelijke werkgever

De eigen invalpool probeert Florente weer aan te vullen door goede contacten te onderhouden met de pabo's en door beginnende leerkrachten veel ondersteuning te bieden. "Wij maken werken bij ons als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk." 

Talentenpool

Ook de andere basisscholen in Weesp hebben eigen invalpools, maar ook daar is het lastig. Bij de Asko, waar de Jozefschool onder valt, zijn de invallers ondergebracht in de 'talentenpool'.

Met veel kunst- en vliegwerk kunnen we het intern oplossen

"Daar zitten 24 mensen in, maar die zijn allemaal ergens aan het werk, dus op dit moment is er niemand beschikbaar voor ons", vertelt Remon Pontman, directeur van de Jozefschool.

Een klas naar huis sturen is op zijn school nog niet nodig geweest. "Wij lossen het intern op, maar dat lukt alleen met heel veel kunst- en vliegwerk."

Fitte leraren

Wat doet Boomsma in de tussentijd, behalve hopen dat die griepgolf uitblijft? "Wij doen al een paar jaar veel aan het fit houden van onze leerkrachten, aan preventie dus. Tools om de balans tussen werk en privé goed te houden bijvoorbeeld. Die griep ga je niet voorkomen, maar als het zover is, letten we goed op dat er geen domino-effect is waardoor leraren die ziekte van een collega opvangen, zelf ook weer ziek worden door de hoge werkdruk. We kunnen het personeel niet extra blijven belasten."