We moeten er nog wel een tijd wachten, de aanleg van de rotonde die de kruising van de Amstellandlaan en de Casparuslaan een stuk veiliger moet maken, start over een jaar, in het najaar van 2019. Een paar maanden later moet het werk dan klaar zijn.

Aangepast ontwerp

Vorige week presenteerde de gemeente een aangepast ontwerp voor de rotonde tijdens een tweetal informatieavonden. Er komt nu een fietspad waar fietsers in twee richtingen overheen kunnen. Het was een aanpassing waar inwoners om hadden gevraagd.

Goed idee

Een van de omwonenden die dit een goed idee vinden is Daan Pont, die vlak in de buurt woont. "Het is en blijft een druk kruispunt. Dit lijkt me een goede oplossing om de verkeersveiligheid op deze plek te verbeteren."

Fietspaden en oversteekplaatsen

De rotonde over het kruispunt van de Amstellandlaan, de Casparuslaan en de Plataanlaan moet het verkeer een heel stuk verbeteren. Het bewuste kruispunt wordt al jaren als onveilig ervaren. Er gebeurden vaker ongelukken. Er komt nu dus een rotonde met vrij liggende fietspaden. Ook komen er meer oversteekplaatsen voor voetgangers.

Door de inbreng van bewoners wordt de Kostverlorenstraat beter ingericht voor voetgangers en fietsers (30km/uur zone) en wordt gekeken naar een aansluiting van het tweerichtingenfietspad van de Casparuslaan op de Korte Stammerdijk.

De verkeersrichting in Kastanjelaan en Kostverlorenstraat omdraaien zou nog veiliger zijn

Over de vraag van omwonenden om het verkeer in de Kastanjelaan andersom te laten rijden, denkt de gemeente nog na. "Er zitten zeker voordelen aan", aldus een woordvoerder van de gemeente. Pont: "Nu komt het verkeer bij elkaar op een raar splitsingspunt vlak voor de rotonde. Er lopen daar ook veel mensen naar en van het winkelcentrum. Dat zou op te lossen zijn door het verkeer andersom te laten rijden dan nu in de plannen staat." 

Veiliger

Ook het kruispunt even verderop wordt in het werk meegenomen. Van de kruising van de Papelaan en Plataanlaan kan geen rotonde worden gemaakt, maar daar komen wel voorzieningen om de oversteek veiliger te maken.

1,5 miljoen

Oorspronkelijk werden de kosten voor het werk geraamd op 1,5 miljoen euro. "Na het participatieproces wordt het definitief ontwerp opnieuw doorgerekend en daarmee eventueel de kostenraming aangepast. Als het geraamde budget niet toereikend blijkt, wordt de raad een aanvullend krediet gevraagd. Dan kan ook subsidie worden aangevraagd bij de provincie. Van Ymere is een bijdrage ontvangen vanuit de ontwikkeling van het Meidoorneiland", laat de gemeente weten. 

Goed geluisterd

Met het aangepaste ontwerp is goed naar de bewoners geluisterd, vindt Pont. "Ik vind het goed dat er diverse informatieavonden geweest zijn en ik heb het idee dat de gemeente met dit project echt probeert er het beste van te maken. Over het algemeen wordt de rotonde een enorme verbetering."

Niet in route

Als alles volgens planning verloopt, keurt de gemeenteraad het plan vlak voor het kerstreces goed en zou de rotonde in het voorjaar van 2020 klaar moeten zijn. Pont, die al heel lang actief is voor de autosportvereniging, denkt overigens niet dat de route van de beroemde 'Nacht van Weesp' dat jaar ook over de nieuwe rotonde zal gaan. "Wij starten tegenwoordig bij de golfvereniging en eindigen voor het stadhuis. Verder zorgen wij dat de route zo veel mogelijk buiten de bebouwde kom blijft."


Het aangepaste plan voor de rotonde.