Met Weespersluis wordt Weesp heel veel groter. In huizen gerekend zo'n 30%, in inwoners gerekend zelfs 50%. De stadsuitbreiding in de Bloemendalerpolder wordt daarmee bijna twee keer zo groot als Aetsveld, de vorige grote stadsuitbreiding van 35 jaar geleden.

Het stadsbestuur geeft zichzelf nu de opdracht oog te hebben voor de sociologische ontwikkeling daarvan. "In de wijk komen veel mensen van buiten Weesp te wonen die nog geen sociale binding met Weesp hebben. Dat geldt voor de gehele wijk. Daarom is het belangrijk dat daar aandacht voor is. Het college gaat onderzoeken of en in welke mate zij daar invloed op uit kan oefenen", staat in het uitvoeringsplan van het coalitieprogramma.

'Integratie'

Léon de Lange (D66) is projectwethouder Weespersluis. Toen hij in mei van dit jaar aantrad zette hij de 'integratie' van nieuwe Weespers meteen hoog op zijn to-do-lijst.Léon de Lange (D66), projectwethouder Weespersluis

"Er komen in de komende jaren tienduizend Weespers bij. Die moeten we laten aansluiten op onze samenleving. Ik wil daarmee aan de slag."

Ander DNA

Want, waarschuwt de wethouder, als je dat op z'n beloop laat, kán dat een probleem worden. Heel erg kort door de bocht: het arbeidsstadje wordt straks overspoeld door tweeverdieners.

De (sport)verenigingen spelen een belangrijke rol bij die 'integratie'

De Lange formuleert het diplomatieker: "In Weespersluis komen vooral duurdere woningen. Weesp heeft van oudsher een ander DNA. Dat kan heel goed samen gaan, maar daar moeten we het wel over hebben. We moeten onszelf de vraag stellen hoe we daarmee om moeten gaan."

Hoe precies, dat weet De Lange nog niet. "De gemeente zal snel 'het gesprek' met de nieuwe Weespers moeten initiëren. Maar ja, dat is nu lastig, want Weespersluis is nog vooral een zandvlakte." Verder ligt het voor de hand dat (sport)verenigingen een belangrijke rol gaan spelen bij die 'integratie'. De Weesper Sportfair en de Verenigingenmarkt zijn daarbij belangrijke activiteiten.

Maar zo zijn er meer activiteiten te noemen, zoals Weesp Gastvrij bijvoorbeeld. Ook bij Weesp Marketing staat het versterken van de sociale binding in de doelstellingen.

Dat ziet De Lange graag. Hij vindt het ontwikkelen van sociale binding een opdracht aan zowel de nieuwe inwoners als de huidige.

Geen wij-zij-gevoel

"Niemand wil dat we afstevenen op een waterscheiding tussen de 'arme' en de 'rijke' kant van Weesp. We mogen in elk geval niet een wij-en-zij-gevoel krijgen. Dat gevaar loert sowieso al doordat het spoor ertussen ligt: een harde grens tussen het oude en het nieuwe deel van Weesp."

Een gesprek is nu lastig, want het is nog vooral een zandvlakteDe wethouder rekent erop dat hij hiervoor alvast kan aankloppen bij toekomstig fusiepartner Amsterdam. "Ik verwacht dat Amsterdam deze expertise wel in huis heeft." Bij de bouwkundige ontwikkeling van Weespersluis levert Amsterdam via de projectleider al ondersteuning aan dit project.

Eerste woningen opgeleverd

De 2750 woningen worden niet in één keer gebouwd, maar in fases. Het eerste plukje is onlangs opgeleverd. Dat gaat de komende jaren zo door.

In de wijk komt ook een brede school met basisscholen, een sporthal, opvang en een buurtkamer.