De nu al maandenlang aanhoudende droogte begint namelijk steeds meer te knellen bij de aanlevering van de grondstoffen zand en grind voor beton. "Volgende week beginnen we met de aanvoer per as en we hopen dat dat voldoende soelaas biedt. Maar als dit nog veel langer gaat duren, dan voorzie ik een tekort aan beton in Nederland", zegt bedrijfsleider Jimme Akkerman van het Wees...

Schepen raken op

Een oplossing lijkt om meer schepen te laten aanrukken, maar dat is niet zo makkelijk. Dat bedenkt namelijk iedereen en daardoor is er volgens Akkerman langzaamaan een groot tekort aan binnenvaartschepen.

Vanaf volgende week gaat Hagen Beton daarom over op een andere noodmaatregel. "Dan laten we een deel per as aanvoer...