Deel het huidige aantal van 7.100 bomen door 18.000 inwoners en je komt afgerond op 0,4 boom per inwoner. In het (concept) bomenbeleidsplan dat het college van B en W aan de gemeenteraad heeft aangeboden staat de ambitie om die norm van 0,4 in het komende decennium te behouden.

Maar Weesp staat aan de vooravond van een explosieve groei van de bevolking

Mooi, denk je dan: het stadsbestuur wil Weesp net zo groen houden als het nu is.