Buitengewoon jammer en triest. Dat is de reactie van Bert Keesman van de PvdA Weesp op het bericht dat er wat staatssecretaris Harbers betreft geen verruiming komt van het kinderpardon. Op zijn initiatief sloot Weesp zich aan bij de kinderpardongemeenten.

Er is weliswaar een kinderpardon, maar volgens Keesman wordt de regeling nu zo strikt toegepast dat 95% van de in ons land gewortelde kinderen een afwijzing kreeg. De kinderpardongemeenten, een initiatief van De Goede Zaak, sporen de staatssecretaris van Justitie aan tot een versoepeling van het kinderpardon.