Toen pakweg tien jaar geleden de plannen voor de nieuwe wijk Weespersluis werden gesmeed, is wel gedacht aan ruimte voor kinderopvang, in het centrumgebied tegenover de brede school namelijk, maar pas over een jaar of vijf. Inmiddels zijn de bewoners, met hun jonge kinderen, in aantocht. Vrijdag krijgen de eerste bewoners van de nieuwe wijk de sleutels.

In de nieuwe woonwijk zullen veel gezinnen komen wonen, met heel veel kinderen. De brede school die in de wijk wordt gebouwd, is naar verwachting in januari 2021 klaar. Ook laat, maar tot die tijd worden de nieuwe leerlingen opgevangen in de tijdelijke basisschool in gebouw Papelaan 99. Inmiddels zijn daar al 50 kinderen aangemeld. Na de kerstvakantie starten de eerste groepen. Hoe zit het met opvang voor de jongste nieuwe Weespertjes in de wijk? Daar is pas vanaf 2024 ruimte voor, zoals het er nu naar uitziet. Veel te laat dus voor de bewoners die de komende maanden en jaren hun nieuwe huis betrekken.

Mismatch

"Bij de ontwikkeling van de brede school in Weespersluis was oorspronkelijk het plan dat daar kinderopvang bij zou komen", vertelt wethouder Astrid Heijstee.

'Wij krijgen een kindje, en nu?' "Het gebied waar de school moet komen is daar echter te klein voor en met de projectontwikkelaar was bovendien afgesproken dat de kinderopvang in het centrumgebied van de wijk zou komen. Dus er is in de plannen wel rekening mee gehouden, maar er is inderdaad een mismatch qua tijdsplanning. Dat hebben wij al vele malen gehoord van nieuwe bewoners, die ons melden: wij krijgen een kindje, en nu?"

Een heel gedoe

Een van die toekomstige bewoners is Anouk Dotsch, moeder van een zoontje van bijna twee jaar. Het gezin woont nu nog in Amsterdam, in juni 2019 verhuizen zij naar Weespersluis. Daar hebben ze enorm veel zin in, alleen is het vinden van een kinderopvangplek voor de kleine zoon moeilijker dan verwacht. "Het is wel een gedoe. Ik ging ervan uit dat er wel plek zou zijn, maar het is helemaal nog niet duidelijk of die er wel is voor mijn zoontje als wij naar Weesp verhuizen. Op een informatiebijeenkomst van de scholen werden we gewaarschuwd dat we ervan uit moeten gaan dat er ook al geen plek zal zijn in de bestaande centra in Weesp."

Dat geeft veel onzekerheid voor gezinnen als dat van Anouk. En als er nou geen ruimte is? "Dan zullen we onze plek in de kinderopvang in Amsterdam moeten aanhouden. Dat is wel lastig natuurlijk. En dan is het voor ons nog in Amsterdam, dat is nog te doen als het echt zou moeten. Ik sprak nieuwe buren uit Utrecht en Den Haag, die hebben echt een groot probleem als er geen plek is."

Kaders

Moeder Dotsch verbaast zich er wel over dat er niet vóór 2024 ruimte is gepland voor kinderopvang in de nieuwe wijk. "Ik heb begrepen dat kinderopvang een zaak is van de projectontwikkelaars en een kinderopvangorganisatie. Als je een nieuwbouwproject bouwt, moet je als gemeente toch voor zorgen dat de nodige voorzieningen en de ruimte daarvoor er zijn?" Dat beaamt de wethouder, maar: "De gemeente is wel verantwoordelijk voor het bouwen van scholen, maar niet voor de -commerciële- kinderopvang. In de opgestelde kaders zat wel degelijk ruimte voor kinderopvang, maar te laat."

Ruimte zat?

Hoe kan het dat in de plannen voor de nieuwe woonwijk de school én de kinderopvang pas zo laat komen? Er is toch ruimte genoeg in die grote polder? Heijstee legt uit dat het allemaal te maken heeft met hoe het tien jaar geleden is bedacht. 

'Indertijd is gedacht: het zal wel meevallen'

"We zaten toen in een crisis. Indertijd is gedacht: het zal wel meevallen. Nu zien we dat de bouw van de woningen sneller gaat en de economie aantrekt." Eigenlijk ligt de oorzaak er dus in dat het in de tijd dat die plannen werden gemaakt crisis was en de plannenmakers dachten dat het zo'n vaart niet zou lopen.

Economie

Die aantrekkende economie zorgt ervoor dat de wachtlijsten overal toenemen; ook bestaande aanbieders elders in Weesp trekken daarover aan de bel, meldt Heijstee.

Wachtlijsten

Bij kinderopvang Kidswereld, met drie locaties in Weesp, kunnen ze dat goed merken. "Er zijn weer wachtlijsten", vertelt Daniëlle Benning van Kidswereld desgevraagd. "Wij kunnen ouders niet direct een plek aanbieden op het moment, ook niet aan ouders die al in Weesp wonen. We krijgen inderdaad al inschrijvingen van ouders die in Weespersluis komen wonen en ook die komen op de wachtlijst. Omdat het bij nieuwe bewoners vaak ook nog eens gaat om meerdere kinderen in een gezin, bijvoorbeeld een baby en een peuter, is dat extra lastig bij het vinden van een plek."

Er gloort hoop

Voor de toekomstige bewoners van Weespersluis gloort er hoop. "De signalen hebben wij opgepakt en samen met scholen en kinderopvangorganisaties kijken we of er in Weespersluis eerder een tijdelijke kinderopvanglocatie zou kunnen komen. Eerder zelfs dan in 2021, wanneer de school klaar is", meldt wethouder Heijstee.

'We kijken of er zelfs al voor 2021 een tijdelijke locatie kan komen'

Er wordt dus over gesproken, concreet kan de wethouder er nog niets over zeggen. Dotsch heeft voor de zekerheid haar zoontje maar ingeschreven bij alle kinderopvangorganisaties die ze in Weesp kon vinden. "Overal staat hij op de wachtlijst, in maart mogen we weer bellen hoe het ervoor staat."


In de nieuwe brede school in Weespersluis (2021 klaar) is geen ruimte voor -commerciële- kinderopvang.