Hoe zwaar wegen beelden en geluiden van rugstreeppadden op de Weesper schansen voor de Raad van State? Die vraag is vrij cruciaal in het geschil tussen de staatssecretaris van Economische Zaken en de Stichting Flora- en Faunabescherming in Weesp. Beide partijen troffen elkaar vandaag, dinsdag, tijdens een hoger beroep bij de Raad in Den Haag.

De milieuorganisatie wil dat er paal en perk wordt gesteld aan de begrazing, omdat het veel te intensief gebeurt. Er zijn teveel schapen op een te kleine plek en die vreten teveel vegetatie weg. En wat nog erger is: ze vertrappen beschermde rugstreeppadden, ringslangen en andere beschermde dieren.