De kruising Herensingel/Stationsweg, vanmorgen uurtje of tien. Uit de richting van het Leeuwenveld komt een jongedame aanfietsen. Ze komt uit de Meester Bouhuijstunnel en wil naar het centrum.

Op de hoek van de Herensingel kijkt ze even achterom, kiest op het fietspad het voorsorteervakje met pijl naar links en fietst, huppakee, over de oversteekstrook voor fietsers naar de overzijde, om vervolgens via de Stationsweg de binnenstad in te rijden. Geen centje pijn.En dat alles in een bocht en dus onoverzichtelijk

Toch is dit de kruising die aangepakt moet worden, vindt de fractie van het CDA in de Weesper gemeenteraad. 

Zeker. Het is een ingewikkeld kruispunt. Om te beginnen heb je die doorgaande weg voor het autoverkeer, met een afslag voor bestemmingsverkeer. Waar de ontsluitingsroute vanuit het centrum op aansluit. Met aan weerszijden fietspaden én voetpaden. Plus een zebrapad en twee oversteekstroken voor fietsers. En dat alles in een bocht en dus onoverzichtelijk.

'Dan moet je hier 's ochtends eens komen kijken'

Vanzelfsprekend is het hier een kwestie van goed opletten, inschatten en snelheid minderen. Maar kun je hier nog iets aan verbeteren? De fietsster die wij net veilig en vlotjes zagen oversteken heeft er niet om gevraagd.

Schoolkinderen

"Dan moet je hier 's ochtends eens komen kijken", zegt CDA-raadslid Katinka Hilders-Van de Wetering. Ze legt uit dat het haar partij om de vele tientallen kinderen gaat die hier elke ochtend veilig hun weg naar school moeten vinden.

En inderdaad. Als het hier druk is, dan verandert dat de zaak enorm. En die drukte komt dan ineens van alle kanten.

Dat voorsorteerstrookje biedt dan nog maar weinig soelaas. Bovendien fiets je rakelings langs het autoverkeer dat net lekker optrekt uit de tunnel. Aan de andere kant moet je oppassen dat je geen brokken maakt met de fietsers die rechtdoor/rechtsaf kiezen. Als je wil oversteken, komt het autoverkeer van alle kanten op je af: van rechts, van linksvoor en van pal achter je. Aan een paar ogen in de rug heb je hier nog niet genoeg.

Op weg naar school of station. In het donker.Trouwens, ook voor de automobilist is het een beproeving. Met al die kruisende fietsers en voetgangers op weg naar school of station. In het donker. 

Terecht wijst het CDA erop dat hier straks nog veel meer mensen langskomen op weg naar het centrum. Weespersluis is in aanbouw (2750 woningen) en regeren is ook in Weesp vooruitzien.

Hoe dan?

Blijft de vraag: wát kun je hier aan verbeteren? Auto, fiets en voetganger zijn al voorzien van een eigen strook en al die verkeersstromen blijven hier hoe dan ook bij elkaar komen. 

Het CDA ziet drie verbeterpunten, al zeggen ze erbij dat ze er als leek naar gekeken hebben. Zo zouden fietsers voorrang moeten krijgen bij het oversteken, zoals op de rotonde aan de andere kant van de tunnel. Daarnaast kunnen er snelheidsbeperkende maatregelen voor auto's komen. En suggestie nummer drie is de aanleg van een nieuwe, veiligere oversteek voor fietsers. 

Wat nu?

Dat alles is verwoord in een motie (opdracht) en wordt gesteund door de hele gemeenteraad. Concreet kreeg verkeerswethouder Léon de Lange de opdracht om voor 1 april 2019 (de dag waarop Weesp ambtelijk fuseert met Amsterdam) een verbeterplan voor deze kruising te presenteren.

De wethouder wees in zijn reactie meteen op het grotere plaatje van fietsveiligheid in Weesp, in het bijzonder de gehele fietsroute centrum-Leeuwenveld. Ten eerste wilde De Lange wel gezegd hebben dat B en W al veel aandacht hebben voor verkeersveiligheid en dat de stad er veel geld voor uittrekt; zoals de 1,5 miljoen euro voor de volgend jaar aan te leggen fietsvriendelijke rotonde op de Amstellandlaan.

Daarnaast werkt de gemeente aan een 'veiligheidsscan' van oversteekplaatsen en komt er al een onderzoek naar de fietsbeleving in en rond de Meester Bouhuijstunnel - en hoe die beter kan. De Lange hoopt de CDA-motie in beide onderzoeken in te passen. "Ik zal er mijn best voor doen", waren zijn exacte woorden. Fietsers komen dan via de rustige Stationsweg aan

Andere kant

Mogelijk kan in een van die onderzoeken ook een andere lekensuggestie worden meegenomen. Wijs het centrumfietsverkeer al op de rotonde naar de linkerkant (Vechtzijde) van de Bouhuijstunnel. Fietsers komen dan via de rustige Stationsweg aan. Dan moet je nog steeds ergens oversteken, maar dat hoeft dan niet meer op die vermaledijde kruising.

 
Fietsknelpunten
GroenLinks in Weesp heeft vorig jaar en het jaar daarvoor de fietsknelpunten geïnventariseerd aan de hand van meldingen van Weespers. De kruising Stationsweg/Herensingel hoorde bij de topscorers. Ook de rotonde aan de andere kant van de Bouhuijstunnel, de Roskambrug en de situatie voor het Vechtstede College aan de Amstellandlaan werden vaak genoemd. Vorig jaar heeft de gemeente de situatie bij de Roskambrug verbeterd. Een simpele aanpassing aan de stoplichten was daarvoor voldoende. De lichten blijven iets langer op rood staan, waardoor er gelegenheid is om veilig vanaf de Stammerdijk de Carparuslaan over te steken.