Wat zijn de gevolgen voor de ambitieuze plannen die er zijn om het Media Park in Hilversum een impuls te geven nu ze (voorlopig) niet de aangevraagde 15 miljoen euro krijgen? Dat is de vraag waar Jaeger nog niet direct een antwoord op heeft. "We gaan nu eerst in overleg met de partners: de andere gemeenten, de provincies Utrecht en Noord-Holland, het bedrijfsleven en het onderwijs

Dat 'klein financieel gaatje' zegt Jaeger met een glimlach. Het gaat namelijk om een bedrag van 15 miljoen euro voor een totaalprogramma van 35 miljoen euro. Via een zogenaamde Regio Deal had de Regio Gooi en Vechtstreek bij het Rijk aangeklopt. Het bedrag is bedoeld om de werkgelegenheid in de regio te verstevigen en dan in het bijzonder die in de mediasector.