Eind 2016 ondertekende Nederland Agenda 22, een verdrag van de Verenigde Naties. Dat leidt tot de opdracht aan alle gemeentes in ons land om te voldoen aan de 'inclusie-agenda'. Het doel daarvan is dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Het doel is dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving

Concreet betekent dat, dat voorzieningen op alle levensgebieden (o.a. onderwijs, sport en arbeid) ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking (lichamelijk, geestelijk of psychisch of chronische ziekte).