In juli is het afasiekoor begonnen met zeven cliënten met afasie. Zij komen elke vrijdagochtend bij elkaar om te zingen onder begeleiding van een logopedist en een neurologisch muziektherapeut. Samen zingen met lotgenoten geeft je plezier en vaak ook meer zelfvertrouwen, merken zij.

"Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door een niet-aangeboren hersenletsel waardoor de communicatie wordt belemmerd", vertelt Danien ten Berge, logopediste, afasietherapeut en coördinator van het Afasiecentrum in Jan Lighthart. "Je kunt afasie krijgen door een hersenbloeding, infarct of tumor, maar ook door een andere neurologische ziekte, beroerte of auto-ongeluk."

Stem gebruiken

"Op de vrijdagochtend geef ik een training hoe je het beste een i-pad kunt gebruiken en kwam ik erachter dat de deelnemers graag wilden zingen. Vanuit het Afasiecentrum heb ik dit koor samen met muziektherapeute Inke Krudde opgezet. Je hoeft niet goed te kunnen zingen. Het gaat vooral om het (weer) gebruiken van je stem."

'Als je gaat zingen, komen de woorden vaak weer vanzelf'

"Zingen wordt aangestuurd vanuit een ander hersengebied dan je spraak en kan daardoor je taalvaardigheid op gang brengen. Voor mensen met afasie is spreken moeilijk en als je gaat zingen, komen de woorden vaak weer vanzelf."

Tempo en melodie

Muziektherapeute Inke heeft de liedjes aangepast qua melodie en tempo. "De liedjes hebben meer pauzes en er zijn woorden uit de liedjes gehaald zodat de zinnen korter zijn waardoor het makkelijker is om ze uit te spreken tijdens het zingen. Mensen met afasie hebben soms ook moeite met het bedenken van woorden. Met het koor oefenen we met de behandelmethode SMTA, spraakmuziektherapie voor afasie, dagelijkse uitingen met een bijpassende melodie gebaseerd op de natuurlijke intonatie. De koorleden zingen dan zinnen als 'hoe gaat het met je', 'met mij gaat het goed' of 'dank je wel en alstublieft. We hopen dat ze die dan later kunnen gebruiken in het dagelijks leven door aan het liedje te denken. De koorleden worden begeleid door de muziektherapeute op de piano en accordeon en soms ook op de gitaar. "

Gezellig

Maryse heeft afasie, zingt in het koor en vertelt hoe geweldig ze het vindt. "Het is gezellig om het samen te doen en ik vind zingen leuk. Ik kom hier elke week met veel plezier." Danien legt uit dat het voor elke deelnemer anders is om te zingen.

'Ik kom hier elke week met veel plezier'

"Bij de een gaat het makkelijker dan bij de ander. Dat ligt eraan wat voor soort afasie je hebt. Er zit een meneer bij het koor die nu wel woorden kan zeggen, wat een paar maanden geleden niet lukte. Fantastisch dat het met het koor kan. Ook kan het helpen als iemand bijvoorbeeld nog in de revalidatiefase zit. Je hersenen gaan dan door het zingen omweggetjes bedenken om toch bij de woorden en zinnen te kunnen komen en dat je het goed kunt uitspreken."

Woordvinding

Zingen kan een positieve invloed hebben op de woordvinding. "Door een melodie wordt het positieve effect van ritme op de spraak makkelijker gemaakt en kunnen woorden beter uitgesproken worden. En je komt ook in contact met lotgenoten. Zij kunnen er voor zorgen dat andere leden minder bang zijn om fouten te maken tijdens het zingen of praten. Je kunt elkaar op een positieve manier stimuleren, het kan je zelfvertrouwen vergroten en je kunt met elkaar ervaringen uitwisselen."

Wie mee wil zingen op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is welkom in het Jan Ligthartcentrum aan de Brinklaan in Bussum. Iedereen uit de Gooi en Vechtstreek met afasie kan langskomen. Een intakegesprek en meer informatie is verkrijgbaar via dtenberge@logoflevo.nl of bel 06-450 40 385.