In juli is het afasiekoor begonnen met zeven cliënten met afasie. Zij komen elke vrijdagochtend bij elkaar om te zingen onder begeleiding van een logopedist en een neurologisch muziektherapeut. Samen zingen met lotgenoten geeft je plezier en vaak ook meer zelfvertrouwen, merken zij.

"Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door een niet-aangeboren hersenletsel waardoor de communicatie wordt belemmerd", vertelt Danien ten Berge, logopediste, afasietherapeut en coördinator van het Afasiecentrum in Jan Lighthart. "Je kunt afasie krijgen door een hersenbloeding, infarct of tumor, maar ook door een andere neurologische ziekte, beroerte of auto-ongeluk."