De Muiderslotlaan bestaat nu nog niet. Het wordt de laatste straat in het eerste gedeelte van Weespersluis, een wijk waar in de komende tien jaar uiteindelijk 2750 woningen verrijzen. We hebben het even nagerekend en komen voor een ritje van de toekomstige Muiderslotlaan naar het tennispark aan de Papelaan uit op 2,5 kilometer, zo'n tien minuten fietsen. Toch ligt de tennisbaan hemelsbreed maar 500 meter verderop.

De bewoners van de Muiderslotlaan en de tienduizend andere (nieuwe) Weespers in Weespersluis zullen vooralsnog allemaal door de Bouhuijstunnel moeten om de winkels, de scholen en de sportclubs te bereiken.

Een extra tunneltje onder de spoorbaan zou al wonderen doen De huidige inwoners van het Leeuwenveld kunnen er al over meepraten. Een extra tunneltje onder de spoorbaan, bijvoorbeeld ter hoogte van de sportvelden, zou al wonderen doen. Het staat vast ergens ingetekend in een of andere visie, maar concreet is het allemaal nog niet. 

Hoe we het ook wenden of keren, de brede spoorbaan zal een barrière vormen tussen het oude en het nieuwe Weesp. Een ondertunneling van dat hele spoor, waar de Weesper PvdA het graag over heeft, is niet iets om serieus rekening mee te houden. Wat blijft er dan nog over om de spoorbarrière te slechten?

De Bouhuijstunnel is helaas geen toonbeeld van een veilige route Van een kilometertje omfietsen wordt niemand slecht, maar de Bouhuijstunnel is helaas geen toonbeeld van een veilige route. De tunnel zelf is donker, de aansluitingen aan weerszijden vormen voor fietsers vaak een onveilig gedoe. We hebben het dan over de rotonde bij de Leeuwenveldseweg en het tamelijk ingewikkelde kruispunt Herensingel-Stationsweg. Het CDA vroeg er onlangs aandacht voor in de gemeenteraad. Met een motie, unaniem gesteund, werd de wethouder van Verkeer op het hart gedrukt op korte termijn een overzicht te leveren van mogelijke verbeteringen.

Eerder maakten we daar dit artikel over: 
Het CDA wil dit kruispunt aanpakken. Hoe dan? En is dat nou wel nodig?

Onderzoek gepland

Léon de Lange van D66, hij is de verkeerswethouder, zegt: "Er stond al een onderzoek gepland naar de verbetering van de Bouhuijstunnel en een veiliger en logischer 'routing' tussen Leeuwenveld en het andere deel van Weesp. We gaan sowieso op alle oversteekplaatsen en fietskruisingen in Weesp bekijken wat er beter kan. Concreet is het nog niet, maar we gaan dus wel onderzoeken om zodoende mogelijke verbeteringen inzichtelijk te krijgen."

Nieuwe autoroute

Overigens is het ook voor autoverkeer nog niet in orde allemaal. Er is weliswaar een nieuwe ontsluitingsroute naar de A1 opgenomen in het plan voor Weespersluis, die in plaats komt van de huidige route via de Korte Muiderweg.

Deze nieuwe ontsluitingsweg gaat om het toekomstige Weespersluis heen aan de zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal en sluit aan op de op- en afrit van de nieuwe A1. Daardoor zal in de nabije toekomst veel autoverkeer via het bedrijventerrein Weesp in- en uitrijden, in plaats van de Bouwhuijstunnel.

Maar die nieuwe randweg is voorlopig nog niet. Afgesproken is dat de projectontwikkelaars deze weg aanleggen voordat de 841e woning wordt gebouwd. De wethouder zou de weg graag eerder willen hebben en de projectontwikkelaars zijn daartoe best genegen. Maar bezwaarprocedures rond natuur en milieu zitten vooralsnog in de weg. 

In 2021

Daarnaast was het wachten op het Rijk, dat een 'kunstwerk' moet aanleggen. Daarmee wordt een soortement brug bedoeld, die nodig is om het niveauverschil van 6 meter te overbruggen bij de op- en afrit van de A1. Wethouder John Vos (WSP) zei van de zomer dat in 2019 kan aangevangen worden met de aanleg van dat 'kunstwerk'.

"De huidige verwachting is dat de weg in 2021 klaar is", aldus Vos.

De eerste bewoners van Weespersluis wonen er dan al ruim twee jaar. Opvallend toch, dat er niet veel beter en veel eerder is geanticipeerd op de o zo belangrijke ontsluiting van deze nieuwe wijk.