Hoe oud geld nieuwe projecten mogelijk maakt. Door de nonnen die bij het verlaten van het Oude Convent in de 16e eeuw hun bezit beschikbaar stelden voor 'de arme, schamele wezen', en door het goede beheer van de regenten in de eeuwen erna, kan de Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis Weesp nu nog steeds ieder jaar een twintigtal projecten voor de jeugd steunen. Cornelis van Dro...

Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis

Vier keer per jaar herinnert de Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis ons er met een advertentie in de krant of op de kabelkrant aan dat er aanvragen gedaan kunnen worden voor een bijdrage. Dat kan trouwens het hele jaar door. Het College van Regenten, Atie de Vries, Hans Bult en Chris Bavinck, beheert het vermogen van de stichting.