Ruim zestig Weespers meldden zich woensdagavond voor een 'Politiek Plein' over de aanstaande fusie met Amsterdam. Bij de koffie kregen ze een koekje naar keuze: een Weesper Mop of een Eberhardje (een hartvormig roomboterkoekje met de drie Andreaskruisen van Amsterdam). Doel van deze bijeenkomst was om meer informatie te geven over de stappen die er in dat fusieproces gezet gaan...

'Invlechten' dekt de lading beter dan 'fuseren'Om te beginnen werd er enige afstand betracht ten opzichte van het woord 'fuseren'.