Hiermee zijn de eerste stappen gezet in de uitvoering van het bijna 500 kilometer lange wandelnetwerk in de regio Gooi en Vechtstreek en in de Diemerscheg.

Gekleurde routes en genummerde keuzepunten

De aanleg van de paaltjes en bebording vindt gefaseerd plaats. In het voorjaar van 2019 is de klus af en kunnen wandelaars het gebied ontdekken. Het wandelnetwerk wordt aangeduid door gekleurde routes en genummerde keuzepunten. Die keuzepunten sluiten aan op de wandelknooppunten in Utrecht en op andere regio'...