Hiermee zijn de eerste stappen gezet in de uitvoering van het bijna 500 kilometer lange wandelnetwerk in de regio Gooi en Vechtstreek en in de Diemerscheg.

Gekleurde routes en genummerde keuzepunten De aanleg van de paaltjes en bebording vindt gefaseerd plaats. In het voorjaar van 2019 is de klus af en kunnen wandelaars het gebied ontdekken

De keuzepunten sluiten aan op andere wandelkooppunten