Hiermee zijn de eerste stappen gezet in de uitvoering van het bijna 500 kilometer lange wandelnetwerk in de regio Gooi en Vechtstreek en in de Diemerscheg.

Gekleurde routes en genummerde keuzepunten

De aanleg van de paaltjes en bebording vindt gefaseerd plaats. In het voorjaar van 2019 is de klus af en kunnen wandelaars het gebied ontdekken. Het wandelnetwerk wordt aangeduid door gekleurde routes en genummerde keuzepunten. Die keuzepunten sluiten aan op de wandelknooppunten in Utrecht en op andere regio's in Noord-Holland. Ook komen er wandelroutes in de Diemerscheg.

De keuzepunten sluiten aan op andere wandelkooppunten

Voor de routeaanduiding is gekozen om als proef over te stappen naar circulaire bewegwijzering. Deze zijn geheel biobased en van volledig gerecycled materiaal. De bewegwijzeringspaaltjes in Gooi en Vechtstreek zijn samengesteld uit kalk en biohars, gecombineerd met riet uit de eigen regio.

Bestaande en nieuwe routes

Het wandelnetwerk is voor iedereen die van wandelen houdt en biedt mogelijkheden voor gezonde, sportieve en mooie wandelingen. Het wandelnetwerk combineert bestaande en nieuwe routes door onze unieke natuurgebieden, dorpen, steden en het landelijk gebied vol cultuurhistorie. Op veertig startpunten en Toeristische Overstappunten (TOP's) komen informatiepanelen met een gedetailleerde kaart. Wandelaars kunnen daar kiezen uit voorgestelde rondwandelingen met verschillende afstanden of zelf een route samenstellen.