Ingewikkelde aanvraagformulieren, dure uitgaven die voorgeschoten moeten worden, subsidies die blijven liggen en weinig inzicht op de cijfers... De Rekenkamercommissie had er maar een 'beperkt' onderzoek voor nodig om te concluderen dat er nog wel het een en ander schort aan het Weesper kinderarmoedebeleid. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs verstrekt aan de...

Zelfbeeld

Voor 1 op de 9 kinderen zijn schoolreisjes, sport- of muziekles, verjaardagspartijtjes en zo nu en dan een uitstapje niet vanzelfsprekend. In het gezin waarin zij opgroeien blijft na de vaste lasten maar weinig geld over voor dit soort activiteiten, die niet alleen leuk zijn, maar ook goed voor de ontwikkeling en het zelfbeeld van kinderen. In h...