Afgelopen voorjaar is Frank de Winter - je kent hem van zijn foto's in Nelis' IJssalon - nog met een beheerder van de Oostvaardersplassen het gebied in geweest. "Ook op plekken waar je als particulier niet mag komen

'Schuld van de mens' De Winter heeft een dubbel gevoel over het afschot. "Het is een ingewikkelde kwestie, waarbij voor vrijwel elk argument weer een tegenargument geldt