Afgelopen voorjaar is Frank de Winter - je kent hem van zijn foto's in Nelis' IJssalon - nog met een beheerder van de Oostvaardersplassen het gebied in geweest. "Ook op plekken waar je als particulier niet mag komen. Heel bijzonder." Veel van de edelherten die hij toen voor zijn lens heeft gehad, zullen deze week niet overleven. "Ze zagen er toen ook wel wat verf...

'Schuld van de mens'

De Winter heeft een dubbel gevoel over het afschot. "Het is een ingewikkelde kwestie, waarbij voor vrijwel elk argument weer een tegenargument geldt. Wat het wrang maakt is dat wij - de mens - schuldig zijn aan de ontstane situatie. De populatie had beter in de hand gehouden moeten worden en/of we hadden ervoor moeten zor...