Waterland Real Estate, de koper van het terrein van De Trappenberg aan de Crailoseweg, heeft tijdens een presentatie aan de gemeenteraad van Huizen laten weten op het historische terrein een community te willen maken voor mensen die behoefte hebben aan ontzorgen, wonen met voorzieningen en services.

'Een vitale community, waar sport en spel, binnen en buiten, wellness en gezondheid centraal staan en verschillende soorten zorg aanwezig zijn', aldus de conceptvisie 'Trappenberg Vitaal'.

Community

Doelgroepen zijn mensen met een tijdelijke, langdurige of toekomstige zorgvraag en verwacht wordt dat het met name zal gaan om 65-plussers, ook al zou het een community voor meerdere generaties moeten zijn. Op het terrein is ook ruimte voor een polikliniek, huisartsenpost en fysiotherapie. Het bedrijf is al in gesprek met Tergooi en de eerst verkenningen zijn positief. Ook zijn er al gegadigden die zich hebben gemeld voor de huisartsenpost en fysiotherapie.

Hele Randstad

'Trappenberg Vitaal brengt nieuwe bewoners, arbeidsplaatsen, passanten en recreanten. Het bijzondere concept trekt bewoners uit de gehele Randstad en bezoekers uit de regio', aldus de visie.

Op termijn wellicht ook een zorghotel, wellness- en sportfaciliteiten en verblijfs- en recreatiefaciliteiten 

Hoofdgebouw

Het nieuwbouwprogramma zal gastenhuizen voor ongeveer 40-45 bewoners met zware zorgbehoefte omvatten die Amvest voor zijn rekening neemt, lichte zorgwoningen variërend in grootte, voorzieningen en services voor bewoners en bezoekers. Daarbij wordt op latere termijn ook gedacht aan een zorghotel, wellness- en sportfaciliteiten en verblijfs- en recreatiefaciliteiten. De zogeheten hospitalityfuncties worden ondergebracht in het hoofdgebouw dat het bedrijf wil terugbrengen naar de situatie van rond 1910, toen het kindersanatorium er gevestigd was.

Meer openheid

Volgens de planning van de nieuwe eigenaar zal de bouw van de 1e fase in het tweede kwartaal van 2020 kunnen starten en vindt eind 2021 de oplevering van de nieuwbouw van deze 1e fase plaats. De bestaande opstallen - op het hoofdgebouw na - worden gesloopt. Het bedrijf ziet kansen om meer openheid te creëren op het terrein en de uitstraling van het mooie gebouw te laten zien. De bouwer wordt gekozen met een soort 'beautycontest'. "We hopen eind volgend jaar een omgevingsvergunning aan te vragen die past binnen het huidige bestemmingsplan", liet Richard Kaagman van het bedrijf weten.

Invulling

"We willen heel 2019 gebruiken om met u de invulling te bepalen. We zijn nu met een beheerder aan het kijken voor een tijdelijke invulling tot we kunnen starten met de bouw. Als de gemeente daar ideeën over heeft, willen we daar graag over in gesprek." Hij liet meteen weten dat Sherpa voorlopig kan blijven zitten, net zoals theehuis T-berg. "Daarnaast blijft kinderdagverblijf De Wipneus ook. Wij willen dat graag, omdat we dat een mooie aanvulling vinden. Zij hebben voor langere tijd de grond in erfpacht van de gemeente. Daarnaast blijft de zendmast er vooralsnog ook staan. Ook de Trappenbergloop kan komend jaar gewoon doorgaan. Daarover zijn we ook al benaderd."

Positief

De raadsleden van Huizen zagen positieve dingen in het plan, zoals de eventuele vestiging van poliklinieken van Tergooi op het terrein. De gemeente wil graag dat er in Huizen dit soort voorzieningen komt als het ziekenhuis in Blaricum sluit.

Eventueel komen er poliklinieken van Tergooi op het terrein

Daarnaast zijn er vragen of het plan inderdaad binnen de huidige bestemming gerealiseerd kan worden. Volgens het bedrijf zou dat moeten kunnen, ook als het gaat om een combinatie van zorg en wonen. Op een vraag of het geheel duurzaam gebouwd gaat worden, kon het bedrijf nog geen antwoord geven. "Dat is nog te vroeg, maar we houden ons aan de regels en ambities die er in de gemeente zijn."

Openheid

Het nieuws kan nu eindelijk naar buiten. Er was namelijk geheimhouding afgesproken in verband met de procedure van het College Sanering Zorginstellingen. Dit college heeft de verkoop al goedgekeurd, maar daar kon tot gisteren nog een zienswijze tegen worden ingediend. Nu er openheid is, gaat het bedrijf ook in overleg met de buurt en GNR. Ook komt er een website. De raadsleden zijn ook al uitgenodigd om volgend jaar langs te komen op De Trappenberg.