Vorig jaar oktober stelde de gemeenteraad de Woonvisie 'Een vitale stad voor iedereen' vast. Hierin staat wat de gemeente Weesp de komende jaren wil bereiken op het gebied van woningbouw. In deze woonvisie is speciale aandacht voor de positie van jongeren, jonge gezinnen en ouderen. Daarnaast –of eigenlijk daardoor- is de omvang van de voorraad sociale huurwoningen een belangrijk issue. De voorraad sociale huurwoningen mag, vindt de gemeente, niet verder afnemen en de komende jaren wil de gemeente dat er 400 betaalbare woningen, waaronder  sociale huurwoningen, bij worden gebouwd.


Weespersluis

Haalbaar

Bij de presentatie leek dit een ambitieus plan, maar nu al is zichtbaar dat dit best reëel is. En niet alleen Weespersluis draagt hieraan bij, maar ook een groot aantal concrete bouwplannen binnen de bebouwde kom. Er wordt volop uitgebreid, maar zeker ook ingebreid, en er is veel aandacht voor 1- en 2-persoonshuishoudens.
Weespersluis is trouwens niet de meest krachtige motor achter de bouw van betaalbare huizen. Hier komen weliswaar rond 2.750 woningen, maar slechts 10 procent daarvan bestaat uit zogenoemde 'bereikbare woningen' zoals dat wordt genoemd, waarvan een onbekend deel voor sociale huur. Weespersluis wordt, zo kunnen we wel vaststellen, niet echt een wijk voor mensen met een smalle beurs.

Voor betaalbare woningen moet je in Hogewey zijn

Hogewey

Voor betaalbare woningen moet je in Hogewey zijn. Allereerst is daar het plan van Ymere. Om aan de grote vraag naar betaalbare (huur)appartementen te voldoen, wil Ymere aan de Lageweyselaan, op de plek van de gesloopte Kostverlorenflat, 104 appartementen bouwen, waarvan 66 sociale huurwoningen. De appartementen worden verdeeld over drie gebouwen: twee in een soort parkachtige omgeving en één boven het winkelcentrum. De aantallen staat nog wel ter discussie.

Kostverlorenstraat

Omwonenden worden namelijk niet blij van de hoogte van de gebouwen. Ymere had in eerste instantie zes verdiepingen bedacht, maar heeft er inmiddels een plak afgehaald en klopt zichzelf voor deze inschikkelijkheid op de eigen website graag op de borst: "Zes hoog past binnen het ruimtelijk kader dat de gemeente heeft vastgesteld. Maar met vijf bouwlagen blijft het nog steeds haalbaar om aan de maatschappelijke woonwensen in Weesp te voldoen. En komen we de omwonenden als een goede buur zoveel mogelijk tegemoet", laat regiomanager Kim Ronner van Ymere op de website weten. Daar denken de buren echter anders over. Een paar tandjes minder -lees: nog wat etages eraf- stellen ze zeer op prijs. Eind 2019 moet gestart worden met de bouw, hoopt Ymere.

Waarschapsstraat

Iets verderop gaan waarschijnlijk ook volgend jaar de palen de grond in voor nieuwbouw aan de Waarschapsstraat, op de plek waar de Jan Woudsmaschool stond. Ook hier steigeren omwonden nog –ze zijn vooral bang dat er te weinig parkeerruimte komt in een buurt waar nu al veel te weinig parkeerplekken zijn- maar ontwikkelaar BDO, die de grond van de gemeente heeft gekocht, is vast van plan hier 88 woningen te bouwen. Daarvan zijn acht eengezinswoningen en er komen twee appartementencomplexen voor starters en ouderen met elk veertig woningen. Dat brengt de teller op 88 aan de Waarschapsstraat.


Waarschapsstraat

Een paar jaar terug liet Ymere ook haar oog vallen op het zogenoemde Sinnigvelderplantsoen, maar dat plan is voorlopig van de baan. GroenLinks heeft inmiddels geopperd om hier een mini-bos aan te leggen. De bewoners zijn wel alert op bewegingen van de woningcorporatie.

Amstellandlaan

We zijn in deze contreien nog niet klaar, want in de leegstaande kantoorpanden aan de Amstellandlaan ter hoogte van Aquamarin komen ook appartementen. Hoeveel alles bij elkaar is nog niet helder, maar 32 appartementen erbij is zeker, want daar is onlangs mee gestart. Het voornemen om aan de Rijnkade ook woningen te bouwen is geschrapt, maar er is nog een mogelijkheid dat in het gebied tussen Amstellandlaan en Rijnkade – de gemeente noemt dit het scharniergebied- ook nog woningen komen. Komend voorjaar komt hier duidelijkheid over.

Amstellandlaan

Op één na grootste bouwplan is aan de Nijverheidslaan

Nijverheidslaan

Nu we toch bij de bedrijventerrein zijn aangekomen: aan de andere kant van Weesp, aan de Nijverheidslaan, komt Weesperwerf. Dinsdagavond buigt de commissie Stadsontwikkeling en Beheer zich over het plan om hier studio's, appartementen en een paar eengezinswoningen (grondgebonden woningen wordt dat in jargon genoemd) te bouwen. Oorspronkelijk ging het om een plan voor 213 huizen, maar er zijn aanpassingen gedaan en nu worden het er rond de 125. Daarmee is dit de komende jaren trouwens na Weespersluis het op één na grootste bouwplan in de gemeente.


Nijverheidslaan

Van Houten Industriepark

Ook op het derde bedrijventerrein in Weesp, het Van Houten Industriepark, wordt eraan gedacht om een aantal leegstaande kantoren om te toveren in appartementen, maar meer dan dit is daarover niet bekend. Er wordt gewerkt aan een visie. Aan de overkant van de Prinses Irenelaan  komen wel appartementen. Na de zomer in 2019 verlaat de Rabobank haar kantoorpand dat vervolgens wordt getransformeerd tot appartementencomplex. Vooralsnog gaat het om 48 appartementen. In welke categorie deze vallen, is nog niet bekend.


Van Houten Industriepark

Omvormen

Verder is er nog het nodige 'klein bier', met verschillende plannen en plannetjes voor kleinschaliger projecten en het omvormen van bestaande gebouwen. In die laatste hoek zit allereerst de Laurentiuskerk. In de tuin komen drie stadsboerderijen en in de kerk twee woningen. Aan de andere kant van de Herengrachtstaat staat het voormalige winkelpand van dierenzaak Dobey leeg en er zijn plannen om hier twee appartementen in te creëren, maar daarvoor zijn nog geen vergunningen aangevraagd.


Papelaan

Om de hoek wordt wél gewerkt aan het ombouwen van het voormalige verenigingsgebouw van de Nederlandse Genealogische Vereniging tot vijf stadswoningen. Ontwikkelaar is Cees van Vliet, die ook de voormalige Koninkrijkszaal van de Jehova Getuigen aan de Herensingel heeft gekocht. Ook hier komen huizen, maar een plan is nog niet niet bekend.

In de Singelstraat is nu 'meer consensus'

Singelstraat

Aannemer Van Kooten heeft ook bouwplannen en wel aan de Singelstraat, een zijstraatje van de Achtergracht. Hij wil hier een bouwvallig ogende loods slopen en woningen ervoor in de plaats. Dit loopt vooralsnog stroef. De huidige status is dat de vergunning is geweigerd, zo laat de gemeente weten. Volgens een woordvoerster van de gemeente heeft er inmiddels overleg plaatsgehad met de bewoners en is er nu 'meer consensus met de omgeving.' Kritische punten zijn, aldus de gemeente, het ontbreken van parkeerplaatsen op het terrein, het bestemmingsplan en de parkeerdruk in de omgeving.


Singelstraat

Buitengebieden

Ook staan er nog twee projecten in de buitengebieden op stapel. Allereerst zijn er eindelijk plannen voor buitenplaats Veldzicht aan de 's-Gravelandseweg, dat bij veel Weespers beter bekend is als de voormalige latexfabriek Rubatex. In het statige gebouw komen twee villa's en er is een plan voor nog minstens één nieuwe villa. En er komen maximaal vijf woningen aan de Horn 5, op het terrein waar vroeger een stoomwasserij was gevestigd. Hier is nog wel een behoorlijk probleem: eerst moet de grond worden gesaneerd. Daar is inmiddels mee gestart.


's-Gravelandseweg.