Vorig jaar oktober stelde de gemeenteraad de Woonvisie 'Een vitale stad voor iedereen' vast. Hierin staat wat de gemeente Weesp de komende jaren wil bereiken op het gebied van woningbouw

Weespersluis

Haalbaar Bij de presentatie leek dit een ambitieus plan, maar nu al is zichtbaar dat dit best reëel is. En niet alleen Weespersluis draagt hieraan bij, maar ook een groot aantal concrete bouwplannen binnen de bebouwde kom