De organisatie bestaat uit 1500 vrijwilligers die ieder jaar dag en nacht 315.000 gesprekken voeren. 38 procent van alle gesprekken komt van mensen met een psychisch-sociale behoefte, 25 procent heeft niemand om mee te praten en 37 procent belt met diverse problemen, zoals financiële, relationele, of andere ingrijpende levensgebeurtenissen.

En dat die gemiddeld twintig minuten durende gesprekken die de vrijwillige medewerkers van Sensoor voeren heftig zijn, blijkt wel als tijdens de bijeenkomst in Beeld en Geluid een aantal van die gesprekken wordt afgespeeld. Niet voor niets krijgen de medewerkers, voordat ze aan de slag gaan, een uitgebreide training.

De gesprekken die de vrijwilligers voeren zijn heftig

Wat hoe ga je om met iemand die je niet kent en belt terwijl hij of zij in een psychose verkeert of een man die al twaalf jaar zijn kinderen niet heeft gezien en daardoor ook zijn kleinkinderen niet heeft zien opgroeien. Het komt dan ook regelmatig voor dat mensen na de training concluderen dat zij niet geschikt zijn voor deze job.

Uitloggen

De Hilversumse Irene Faber is een van die 1500 vrijwilligers, inmiddels vijf en een half jaar. Als psychisch-sociaal hulpverlener kwam zij in contact met Sensoor. Gemiddeld vier uur per week is zij als anoniem luisterend oor beschikbaar. Soms vanuit huis, soms vanuit het kantoor aan de Lage Naarderweg. Ook zij krijgt vanuit alle hoeken van het land bellers die het even of al langere tijd niet meer zien zitten. "En als je dan klaar bent, moet je weleens uitloggen", zegt ze om aan te geven dat wanneer de dienst erop zit, je ook echt even afstand moet nemen van het werk.

Toegankelijker

Omdat Faber werkzaam is in Hilversum heeft zij ook vaak contact met de pers. Dat vindt ze leuk, maar het is vooral belangrijk dat mensen de hulpdienst kennen, zegt ze. Want ondanks de 450.000 oproepen per jaar moet de toegankelijkheid omhoog, is de gedachte.

'Het is vooral belangrijk dat mensen de hulpdienst kennen' Daarom de naamswijziging naar 'de Luisterlijn'. Om zo nog meer mensen te bereiken die behoefte hebben aan een luisterend oor. Een goed gesprek per telefoon, chat of e-mail voor eenieder die kampt met psychische problemen en/of eenzaamheid. Maar ook voor hen die door een ingrijpende levensgebeurtenis tijdelijk of eenmalig behoefte hebben aan contact. In de wet (WMO) is opgenomen dat er voor elke Nederlander 24/7 een anoniem luisterend oor beschikbaar moet zijn. Om deze dienst uit te voeren is er een aansprekende en herkenbare naam nodig.

Chatgesprekken

In een persbericht meldt de hulporganisatie, gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat er tijdens de eerste tien maanden van 2018 36 procent meer chatgesprekken (dat kan ook) zijn gevoerd dan in geheel 2017. 41 procent van deze chatgesprekken komt van jongeren tot 25 jaar. "Steeds vaker is eenzaamheid, ook onder jongeren, het onderwerp van gesprek. Maar ook ouderen hebben sterk de behoefte aan een luisterend oor. In dezelfde periode werden er ruim 30.000 telefoongesprekken meer gevoerd."