Met de plannen voor betaald parkeren in combinatie met vergunningen voor bewoners in het centrum, Herensingelkwartier, stationsgebied en Leeuwenveld, zullen er toch nog te weinig parkeerplekken over blijven om iedereen ook een plekje te kunnen bieden, zo is de verwachting. Dus zoekt het college van B en W vast naar alternatieven. Satellietlocaties noemen ze de plekken die ze daarvoor in de discussienota aanvoeren. De ideeën kunnen niet op enthousiasme rekenen van bewoners in de buurt, die zelf ook nog wat alternatieven hebben ingeleverd.

Het college denkt aan 266 parkeerplaatsen die gerealiseerd zouden kunnen worden op het veldje aan de Prinses Irenelaan (44 plekken) en op drie plekken in de wijk Zuid II. De ruimte aan de Aetsveldselaan tussen de brandweerkazerne en de kruising met de Fijnvandraatlaat zou goed zijn voor 50 plekken; 70, als het jeu de boulesveldje ook wordt omgebouwd tot parkeerplaats. Het veld waar voorheen de kermis werd gehouden bij het Molenpad zou, inclusief parkeerruimte aan de overkant van de Aetsveldselaan 95 parkeervakken opleveren en het trapveldje aan de Fijnvandraatlaan 57.

Grachtengordeldenken

Naar aanleiding van de participatiebijeenkomsten zijn burgerinitiatieven gestart om alternatieve parkeerlocaties vorm te geven, schrijft het college in de discussienota. "Nou, meedenken is een groot woord", zegt Molenpadbewoner Jord Jansen. Buurman Djurre Kroon is vertegenwoordigd in de klankbordgroep. "De focus leek daar wat meer op de problemen in het centrum te liggen en de wens om de auto uit het centrum te weren", zegt Kroon.

"Eerlijk gezegd een beetje 'grachtgengordeldenken': 'Wij willen de busjes niet in het centrum' , hoorde ik vaak."  Voor de satellietlocaties wordt een hoop groen geofferd aan blik en dat is niet het enige bezwaar Met de plannen voor de satellietlocaties in hun wijk wordt een hoop groen geofferd aan blik en dat is niet het enige bezwaar dat de Molenpadbewoners hebben. Jansen: "In onze wijk zijn 222 plekken gepland, waarvoor alle groen en onder meer een stukje UNESCO Werelderfgoed moet worden opgeofferd. En dat terwijl deze plekken ver af liggen van de plekken waar de parkeerproblemen spelen, namelijk het centrum, Herensingelkwartier en stationsgebied."

Volgens de Molenpadbewoners is er in de wijken Zuid I en II vanzelf al voldoende ruimte om de overloop vanuit het centrum om te vangen. "Als je hier 's avonds rondkijkt, zie je heel veel lege parkeerplekken." Alternatieven hebben ze ook. Een parkeerterrein maken van het stukje Werelderfgoedgras dat aan de vesting grenst is wat de Molenpadbewoners betreft onbespreekbaar. "Maar het grasveld op de hoek van de Aetsveldselaan en de Fijnvandraatlaan zou heel geschikt zijn, bovendien kun je de al aanwezige parkeervakken bij de brandweerkazerne en de Fijnvandraatlaan anders inrichten. Door daar insteekvakken van te maken krijg je meer plekken."

Daarnaast stellen de bewoners voor niet het hele sportveldje aan de Fijnvandraatlaan tot parkeerplaats te maken, maar slechts een deel, waarmee er nog altijd een ruim genoeg voetbalveld overblijft.

Parkeerpijn verdelen

Dat er iets moet gebeuren, snappen de bewoners van het Molenpad best. "Maar we willen een oplossing waarbij de (parkeer)pijn over heel Weesp verdeeld wordt. Nu wordt de oplossing alleen hier gezocht, terwijl de problemen ergens anders zijn." Is het een wild idee? Of blijkt het straks een concreet voorstel? De bewoners hebben het gevoel dat zij door de gemeente tot nu toe niet gehoord worden. De bezwaren en alternatieven zijn door Kroon ook in de klankbordgroep te berde gebracht. "Daar hoorde ik steeds dat de plannen van de gemeente voor de satellietlocaties nog niet concreet genoeg waren om over te praten en ook mijn verzoek om ze mee te nemen in de bewonersbijeenkomsten is niet opgevolgd. Maar nu zijn er ineens grote stappen gemaakt, en staan de plannen in de discussienota. We moeten erbovenop blijven zitten." 

Draaierschans

In de discussienota is een tekening opgedoken die de gemoederen van omwonenden flink bezighoudt: de Draaierschans (het bastion in de Vest) als langverwacht parkeerterrein. Als we de tekening goed interpreteren, rij je volgens de tekenaar zo vanaf de Achtergracht de schans op, om daar op het middenterrein je auto achter te laten op een van de liefst 82 parkeerplaatsen. Is het een wild idee? Of blijkt het straks een concreet voorstel? Het blijkt afkomstig van een klankbordgroep. Gedragen door de buurt, zou je zeggen. Maar het is tegelijkertijd een schrikbeeld voor velen. 

Tekening van 82 parkeerplaatsen op de Draaierschans (einde Achtergracht - het bastion in de Vest)

De bespreking van de discussienota parkeren door de raadscommissie SOB is vorige week, gezien het late tijdstip op de avond, gestaakt. De discussie gaat dinsdagavond 18 december verder.


Een alternatief uit de buurt: parkeerplaatsen (rood) rond het gebouw van Enter Media, maar niet op het circusterrein (paars, links)