Cees Pfeiffer, voorzitter van de Historische Kring Weesp schreef in 2016 een artikel over het groene kruis voor de nieuwsbrief van de Historische Kring Weesp. Het zou verschijnen in de week dat het kruis, na lange tijd, weer aan zou gaan. Dat stuk is echter nooit gepubliceerd. Op de avond dat de verlichting van het kruis voor het eerst weer aanging, viel het namelijk ook weer uit. Daarna ging de torenspits met kruis (en haan) en al verloren. Maar nu het groene baken ons weer van verre toeschijnt, is het artikel van toen te leuk om in het archief te laten verstoffen.

Pfeiffer schrijft in 2016: 

Toen de Parochie van Levend Water eind 2012 bekend maakte de kerk te zullen verlaten, sloeg een week later tijdens een heftige onweersbui de bliksem in de toren waardoor het Groene Kruis doofde. Op 27 april 2014 vond de laatste eucharistieviering plaats aan de Herengracht en nam de parochie haar nieuwe kerk aan de Troelstralaan in gebruik.

Gebed voor afgedwaalden
Het kruis op de 65 meter hoge toren, het hoogste gebouw van Weesp, werd in 1956 voorzien van groene neonbuizen. De verlichting was een geschenk van de parochianen aan pastoor Dr. Van der Lugt en diende om de kerk nog meer luister bij te zetten. Het geld daarvoor werd bijeengebracht dankzij de activiteiten van het comité 'Het kruis in de top'. Overigens gaat het verhaal dat het kruis zou worden voorzien van rode neonbuizen, maar dat dit niet mocht omdat de toren in de landingsroute van Schiphol lag. Bij de officiële overdracht aan de pastoor op 14 oktober 1956 schreef de krant: 'Na een lofrede aan het kruis, als boetedoening en overwinning, verguising en verering door de eeuwen heen, schetste kapelaan Riep uit Den Haag de strijd van de gelovigen in onze tijd. Pastoor Van der Lugt noemde de plaatsing van het kruis "een geloofsdaad en een gebed voor afgedwaalden en degenen, die boete deden".'

Dat u maar even weet dat het niet zomaar een verlicht kruis is...

Niet zomaar een verlicht kruis. Wel een onderdeel van de toren dat de vrijwilligers van de Laurentiuskerk flink bezig hield. De speciale neonverlichting (die op het huidige kruis trouwens is vervangen door LED-verlichting) was erg kwetsbaar.  "Als de verlichting indertijd haperde, klommen we via haken langs de torenspits omhoog naar het kruis om het te maken. Wel gezekerd met een dubbele gordel hoor", vertelt Cees den Hartog die ook de restauratie van het kruis begin deze eeuw organiseerde. De haan, die op dat moment al heel lang verdwenen was, werd daarbij meteen vervangen. Om de restauratie te kunnen bekostigen werd door de parochianen weer druk gespaard, onder andere door de creatieve groep van de kerk.


In september 2005 werd het kruis van de toren gehesen om gerestaureerd te worden.

Aangevuld met giften van andere instellingen kon het restauratieproject in 2005 beginnen. In september werd het ijzeren kruis van de spits gehesen. De nieuwe haan werd naar voorbeeld van de haan van een kerk in Eindhoven gemaakt van koper en voorzien van bladgoud. Den Hartog: "Die haan stond in Eindhoven bij de kerk tegen een boom en zo konden we er goed foto's van maken. We hebben dat als model gebruikt en verschillende maten uitgeprobeerd. Overigens hing dat model nog steeds in mijn werkplaats en kon nu, met de map 'kruisverlichting' door Cees van Vliet gebruikt worden voor het nieuwe kruis en de nieuwe haan." Op 17 juli 2006 werden kruis en haan teruggeplaatst op de toren. Een gebeurtenis die vanuit de pastorietuin gevolgd werd door een flinke groep parochianen. Vanuit de hoogwerker werd het kruis gezegend door de pastor.

Anno 2018 geen pastor meer in de hoogwerker, maar parochiebestuurder Gerard Tijssen en burgemeester Bas-jan van Bochove, om kruis en haan symbolisch over te dragen van kerk aan stad. Het baken van Weesp staat weer groen te stralen.