Het plan voor Weesperwerf, zo heet het woningbouwplan, was al aangepast voordat de gemeenteraad er vorige week in de commissie SOB over sprak. Zo was er meer ruimte voor groen en was ook de verkeersveiligheid en het parkeren verbeterd, meldde verantwoordelijk wethouder John Vos (WSP).

Maar of de combinatie met de bedrijven aan de overkant op de Nijverheidslaan wel goed mogelijk is én of de woningen die er komen wel het gewenste aanbod voor Weesper woningzoekenden opleveren, daar is niet ieder raadslid van overtuigd.

De combinatie met de bedrijven, het gewenste aanbod...?

Vanavond, woensdag 19 december, wordt het plan ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Van de zomer presenteerde Blauwhoed en Aalberts Ontwikkeling het plan voor Weesperwerf. Er zouden 150 woningen kunnen komen. Geen peperdure paleisjes als in Weespersluis, maar studio's en appartementen die beter passen bij de wensen en de portemonnee van starters en doorstromers. Wethouder Vos onderhandelde namens de gemeente over de voorwaarden voor de woningbouw en is, na een extra onderhandelingsronde over aanvullende eisen en wensen van de gemeenteraad, tevreden over het resultaat. Er komen weliswaar minder woningen als gevolg van de aanpassingen maar, zo zei Vos eerder in het wekelijkse B en W-gesprek met WeesperNieuws: "Het is beslist goed voor de Weesper woningzoekenden. Ook voor de uiterlijke kwaliteit van het bedrijventerrein vind ik het een verbetering."

Zorgen

Toch houdt de gemeenteraad zorgen over het plan. Enerzijds over de invloed van de woningbouw op de bedrijven op het terrein, anderzijds over de woningen zelf: zijn die wel sociaal en duurzaam genoeg?

Goedlopende bedrijven

Zit de woningbouw de bedrijfsvoering en ontwikkeling niet in de weg en dreigen we daardoor bedrijven voor Weesp te verliezen? De twee insprekers over dit onderwerp zijn ondernemers en waarschuwen daarvoor. De ene ondernemer, Henno Bergeijk, moet naar eigen zeggen volgend jaar al verhuizen, omdat het pand dat hij huurt voor de plannen moet wijken. Zonder, ook weer volgens Bergeijk, een duidelijke bestemming voor de vrijgekomen plek. Namens een tiental andere ondernemers op het bedrijventerrein en de Weesper bedrijvenvereniging IVW geeft de andere inspreker aan dat wat hun betreft woningbouw en een bedrijventerrein niet samengaan. "Goedlopende bedrijven die hier al lang gevestigd zijn worden zo de dupe. Daarmee geeft u het bedrijventerrein op", is de waarschuwing.

'Doen we wel goed aan woningbouw hier?'

Of toch een parkeergarage?

De oppositiepartijen CDA, PvdA en VVD tonen zich gevoelig voor deze, overigens niet nieuwe, argumenten. Zo gevoelig dat Cees Sluyk van het CDA zich zelfs hardop afvraagt: "Doen we wel goed aan woningbouw hier?" Daarbij verwijst hij ook naar een artikel eerder dit jaar over een tekort aan bedrijfspanden in Weesp. Zou bedrijfspanden toch niet een betere bestemming zijn? , vraagt het CDA-raadslid zich af. Of wellicht parkeergelegenheid op dit terrein, maakt hij een combinatie met de discussie over parkeren in Weesp.

Goed en lang nadenken

"Te krap, te druk, de mix met bedrijvigheid en de betaalbare woningen die als geluidsschermen dienen voor de duurdere woningen in het plan." Ook Bert Keesman van de PvdA twijfelt aan de haalbaarheid van het plan. "Het voelt niet goed. Laten we nog eens heel goed en lang nadenken of dit wel een goed idee is."

Hawre Rahimi van de VVD wil het onderwerp zelfs helemaal van de agenda, maar dat voorstel kreeg geen bijval van de rest van de raad. "Bedrijven mogen geen last hebben van de woningbouw. Maar afspraken daarover zijn helaas niet realiseerbaar." Rahimi vreest dat bedrijven uit Weesp zullen wegtrekken. Dat wil hij ten koste van alles vermijden. "De VVD Weesp is fel tegen verdrijving bedrijven voor woningbouw", zo luidt het statement van deze oppositiepartij.

Lars Boom zoekt namens coalitieaanvoerder WSP naar een middenweg. "Hoera, woningen, was mijn eerste reactie, maar wel op zo'n manier dat de bedrijven er geen last van krijgen."

Niet erg sociaal

Andere fracties in de raad maken zich druk om de inhoud van het woningbouwplan.

'De mensen met de smalste beurzen krijgen de hoogste energierekening'

Zo vindt Carin Ogier van coalitiepartij GroenLinks de prijzen van de sociale woningen niet erg sociaal en wijst erop dat ook nog eens de mensen met de smalste beurzen de hoogste energierekening zullen krijgen omdat net die huizen het minst energiezuinig gebouwd zullen worden.


Duidelijke keuzes

Misschien toont Bert Zeeman van coalitiepartij D66 zich nog wel het meest positief over het woningplan. Maar: "Laten we ons niet haasten en de tijd nemen om dit goed te regelen", zegt hij. "Moet het woningbouw worden, dan moeten we duidelijke keuzes maken voor de bestaande bedrijven." Ook Zeeman zet vraagtekens bij de gestelde huur- en koopprijzen voor de 'betaalbare' en dan ook nog eens kleine woningen.

Verkeersveiligheid

Verschillende raadsleden uiten, ondanks de veranderingen in het plan, zorgen over de verkeersveiligheid, omdat er geen ruimte is voor een tweede ontsluitingsweg. Vos heeft wel aangegeven dat er voor fietsers en voetgangers een pad rechtstreeks naar de Bouhuijstunnel kan komen.

Best haalbare plan

"We zullen er eerlijk voor moeten uitkomen dat sommige bedrijven in de toekomst niet zullen kunnen doen wat ze wensen", zegt de wethouder. Dat de betaalbare woningen zo klein worden, is ook een uitvloeisel van de door de raad gestelde kaders, zegt hij. "U heeft een maximumprijs aangegeven, dat leidt bij de huidige bouwprijzen tot minder vierkante meters." De wethouder is van mening dat het plan dat voorligt het best haalbare is dat hij met de ontwikkelaar kan overeenkomen, binnen de opdracht van de gemeenteraad. "We zijn in de onderhandelingen tot het gaatje gegaan. U als raad heeft besloten dat de combinatie van wonen en bedrijvigheid in principe mogelijk is, al bij de vaststelling van de structuurvisie", geeft hij de raad mee.

Of dat best haalbare plan ook goed genoeg is voor een fiat van de gemeenteraad zal woensdag 19 december blijken als het onderwerp in de gemeenteraad aan de orde komt. Maar zeker lijkt dat nog helemaal niet. De raadsvergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis.