De stichting Flora en Faunabescherming heeft volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt dat de begrazing van de Weesper schansen een overtreding is van de Flora- en Faunawet. 

Het onderhoud van de schansen door begrazing met een grote kudde schapen zou volgens de stichting funest zijn voor een aantal daar voorkomende beschermde diersoorten. Maar daar denkt de Raad van State dus anders over.

Schaapsherder en de ecoloog gaan voorzichtig te werk

De Raad van State heeft voldoende vertrouwen in uitgevoerd onderzoek naar de dieren. Daarnaast gaan de schaapsherder en de meelopende ecoloog voorzichtig te werk. De kudde is intussen verkleind om het beheer beter te kunnen controleren. Onderzoek en videomateriaal dat werd ingediend door de stichting vond de Raad minder overtuigend.