De stichting Flora en Faunabescherming heeft volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt dat de begrazing van de Weesper schansen een overtreding is van de Flora- en Faunawet.

Het onderhoud van de schansen door begrazing met een grote kudde schapen zou volgens de stichting funest zijn voor een aantal daar voorkomende beschermde diersoorten. Maar daar denkt de Raad van State dus anders over.