De voorbije jaren is er veel gebeurd binnen het GNR. Zo is het bestuur hervormd, de financiële positie van het Goois Natuurreservaat structureel verbeterd, de profileringsstrategie neergezet en is er een start gemaakt met brede fondsenwerving. Nu ook de reorganisatie is afgerond treedt er een nieuwe fase in. Tijd voor Heerschop om de leiding om te dragen.

Opgegroeid in 't Gooi Karin Kos, in 1960 geboren in Hilversum, is opgegroeid in 't Gooi. Na haar studie biologie werkte zij een aantal jaar in het voortgezet onderwijs. Voor de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN is zij uitgezonden geweest naar Zambia, Malawi en Madagascar.