"Wie wil er wonen op vervuilde grond en op ongezond korte afstand van het spoor?" In een overdenking, die vlak voor de kerstdagen op de eigen website werd geplaatst, schrijft de fractie alle frustraties over het woningbouwplan op bedrijventerrein Nijverheidslaan van zich af.

Het bouwplan heet 'Weesperwerf' en kondigt 125 woningen, studio's en appartementen aan die met name bedoeld zijn voor starters en doorstromers. Volgens verantwoordelijk wethouder John Vos (WSP) vergroot dit plan de kans om te slagen op de overspannen Weesper woningmarkt. "Het is beslist goed voor de Weesper woningzoekenden. Ook voor de uiterlijke kwaliteit van het bedrijventerrein vind ik het een verbetering." Het voorstel dat dit bouwplan mogelijk maakt, kon vorige maand rekenen op de steun van WSP, GroenLinks en D66. Deze raadsmeerderheid laat de nieuwe huizen voor starters het zwaarste wegen.

Brandbrief

VVD, PvdA en CDA kozen de kant van het bedrijfsleven. Veel ondernemers die aan de Nijverheidslaan zijn gevestigd, zien de woningen daar niet zitten. Hun bezwaar komt erop neer dat bedrijven en woningen op zo'n klein oppervlak niet samengaan. "Wij zien onze bedrijfsbelangen ernstig bedreigd door de beoogde woningbouwplannen/transformatie. Sterker nog: wij hebben het gevoel dat ons voortbestaan aan de Nijverheidslaan in gevaar is en er voor ons geen toekomst is in de gemeente Weesp", beargumenteerden ze in een brandbrief. 

De Weesper VVD-fractie zegt graag nieuwe woningen te willen, maar niet ten koste van alles. In dit geval: niet ten koste van het bedrijfsleven. "Op dit terrein werken op dit moment tussen de 300 en 400 werknemers. Met de komst van 113 nieuwe woningen voelen bedrijven zich niet zeker. Bedrijven worden beperkt in hun groei. Hiermee is de kans groot dat bedrijven uiteindelijk gaan vertrekken uit Weesp. Dit willen wij voorkomen", zegt de VVD. En ook: "De belangen van projectontwikkelaars lijken leidend. Burgers en ondernemers worden uit het oog verloren."

Venijn

Het CDA doet er qua venijn nog een schepje bovenop. De claim van de vervuilde grond was nog maar het begin. "Wie wil daar wonen als je ook nog de enige toegangsweg moet delen met extreem zwaar verkeer? Zouden de wethouders hun eigen kind adviseren om daar te gaan wonen? En wat hebben de bedrijven misdaan om zo door het college tegengewerkt te worden." Dat laatste slaat op het door de jaren heen tamelijk weifelende beleid der gemeente Weesp ter plaatse. Nu komen er huizen, terwijl vorig jaar was besloten dat de Nijverheidslaan toch vooral bedrijventerrein moest blijven. Wat weer volgde op een kansloze visie van acht jaar geleden om de Nijverheidslaan tot woonwijk aan het water te transformeren. Het brengt het CDA tot de hamvraag: "Van wie en voor wie is de Nijverheidslaan eigenlijk?"

Nieuwe toegangsweg

Het antwoord op die vraag is op dit moment: van bedrijven én van woningzoekenden. Dat de kaders voor het bouwplan zijn vastgesteld door de raad, betekent overigens niet dat de bouw ook al snel begint. De wethouder moet nu eerst terug aan de onderhandelingstafel met ontwikkelaar Blauwhoed en Aalberts Ontwikkeling over de aanvullende randvoorwaarden die de raad aan de goedkeuring stelde. Een daarvan is het maken van een nieuwe toegangsweg voor langzaam verkeer.

Daarmee wordt ten minste één pijnpunt weggenomen: dat de toekomstige bewoners de entree van hun woonwijk moeten delen met zwaar verkeer.