We hebben elke week een krant volgeschreven over wat er 2018 in Weesp gebeurd is. Sinds oktober zelfs aangevuld met dagelijks extra verhalen op dit nieuwe online-kanaal WeesperNieuws Extra. Daaruit kiezen we vier thema's waar veel Weespers mee te maken hebben en waar iedereen over kan meepraten: de politiek, het weer, de stad en de inwoners.

Liever het eindejaarsgesprek met de burgemeester beluisteren als podcast? Beluister het hier (19 minuten)

1. De politiek

Weesp kiest voor Amsterdam, maar blijft Weesp

26 maart 2018: in de Grote Kerk besluit de gemeenteraad van Weesp tot een fusie met Amsterdam.

Van Bochove: "Ik ben terughoudend met het woord 'historisch', maar het referendum en de beslissing van de gemeenteraad over een fusie met Amsterdam was voor Weesp absoluut een belangrijke en bijzondere beslissing. Niet alleen het referendum was een unicum, ook de manier waarop de Weespers bij dit onderwerp betrokken zijn geweest. Ondanks de verschillende opvattingen is de discussie met elkaar op respectvolle wijze gevoerd. Ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in relatie met de herindelingsdiscussie vind ik bijzonder. Vaak zie je dat de uitslag radicaal afwijkt van de vorige verkiezingen. Maar in Weesp was de uitslag 99% hetzelfde als vier jaar geleden."

Eensgezind richting Amsterdam, is dat de opdracht voor 2019?
"We moeten ons realiseren dat er een grote groep Weespers is die niet voor een fusie met Amsterdam koos. Het is belangrijk ook deze groep een positie te geven in het vervolg van het proces. Dat doen we door de bevolking ook te betrekken bij de vervolgstappen die we zetten. We krijgen in 2019 eerst de ambtelijke fusie. Dat is iets voor de organisatie en gaat om zaken als: gaan de loketten open en zijn ambtenaren goed bereikbaar? In november hebben we daarover een avond belegd. De bestuurlijke fusie is een andere zaak. Dan gaat het om het behoud van de kwaliteiten van Weesp, onze kernwaarden. Daar zullen we best nog wel een paar gesprekken met Amsterdam over moeten voeren. In dat traject is het goed dat de bevolking in brede zin meedenkt. Het is van belang dat iederéén daarover meepraat en invloed kan hebben."

In 2019 vindt de ambtelijke fusie plaats, wanneer volgt de bestuurlijke fusie?
"Omdat het Amsterdam betreft, komen er geen aparte herindelingsverkiezingen. De fusie vindt plaats bij de reguliere gemeenteraadsverkiezingen. De eerstvolgende zijn in 2022 en in 2026. Amsterdam heeft gezegd dat het uiterlijk 2026 moet zijn. Dus het wordt een van die twee momenten. Welke, dat staat nog niet vast."

Is de fusie onafwendbaar?
"Ik zeg van wel, omdat we een aantal stappen hebben gezet die onomkeerbaar zijn. Het is ook in het belang van de stad. Ik weet dat bij sommigen het sentiment heerst dat het fijner zou zijn om zelfstandig te blijven. Maar wij zijn niet meer in staat om de dingen die we moeten doen, ook goed te doen. Vaak hebben we maar één persoon voor een bepaalde taak. Als die er niet is, wordt het werk niet gedaan. De ambtelijke organisatie van Weesp is heel kwetsbaar, daarom moeten we aansluiten bij een gemeente die ons daarbij helpt."

2. Het weer

We konden schaatsen op de gracht en zwemmen in de Vecht


2 maart 2018: schaatsplezier op de Oude Gracht.

Van Bochove: "De saamhorigheid die je zag bij het schaatsen op de gracht is heel bijzonder. Er zijn in een stad als Weesp allerlei tegenstellingen, maar soms is het goed om ook die saamhorigheid tot stand te brengen en te laten zien: wij zijn één. Dat zag je zo schitterend gebeuren op dat ijs."

"Het zwemmen in de Vecht is een heel ander verhaal, omdat daar in verband met de scheepvaart de veiligheid in het geding komt. Dat is een probleem dat niet snel is opgelost. Bij de Groene Punt zag ik het spandoek 'de Vecht is van iedereen' naar aanleiding van mijn oproep om daar niet te zwemmen. Natuurlijk, de Vecht is van iedereen. Maar bij mooi weer blijf ik toch mijn oproep herhalen om daar niet te gaan zwemmen."

3. De stad

Laurentius in de hoogte, Weespersluis in de breedte


8 november 2018: Burgemeester Van Bochove en kerkbestuurder Gerard Tijssen kennen geen hoogtevrees.

Van Bochove: "De terugkeer van de Laurentiustoren… Een kippenvelmoment. Voor vele Weespers en voor mij ook. Het bracht de herinnering aan de brand terug, twee jaar eerder. Ik heb daar mensen zien huilen en zag hoe het verdriet over het verlies van die toren gevoeld werd. Als je dan dit jaar weer al die mensen ziet staan bij het terugplaatsen van de torenspits… De ontlading die je hoort, de reacties die je uit heel het land krijgt over hoe bijzonder men het vond. Dat is een moment van: trots zijn op je stad. Op die dag zag je dat onze stad lééft - een mooi moment om met elkaar te delen."

Nog rillingen als u terugdenkt aan het terugplaatsen van de haan in dat bakje op 65 meter hoogte?
"Nee, ik denk juist met veel plezier terug aan dat moment dat ik samen met Gerard Tijssen de haan mocht terugplaatsen. Ik heb geen last van hoogtevrees, ik vond het heerlijk daar zo hoog boven de stad en het uitzicht was prachtig!"

Kon u Weespersluis mooi zien liggen?
"Ik kon inderdaad ook goed zien hoe Weespersluis vordert. Het is indrukwekkend wat daar gaat gebeuren. Het is van betekenis dat we de nieuwe inwoners aan onze stad kunnen binden. We hopen dat de nieuwe inwoners hun boodschappen in Weesp gaan doen, dat ze zich hier bij de verenigingen aansluiten. Dat is goed voor een stad. Het is het behoud van de vitaliteit van Weesp, zonder de huidige inwoners daarmee tekort te doen."

Zo'n grote nieuwe wijk, in totaal 2750 woningen, beïnvloedt mogelijk het karakter van Weesp. Is die vrees terecht? Is het überhaupt een vrees?
"Weespersluis zorgt voor nieuwe ontwikkelingen en nieuw elan. Niet alleen voor nieuwe inwoners, ook voor de huidige Weespers die de mogelijkheid hebben om daar te gaan wonen, waarna er doorstroming op de woningmarkt op gang komt. Ik denk dat je deze ontwikkelingen vanuit de kansen moet benaderen, niet als een bedreiging. Uitbreidingen en veranderingen horen bij Weesp, ze zijn er in de loop der jaren altijd geweest."

4. Inwoners

De Weespers participeren en mantelzorgen


22 september 2018: De manifestatie 'Weesp doet goed' brengt het vrijwilligerswerk onder de aandacht.

"In het afgelopen jaar hebben we gezien hoe organisaties als Versa, maar ook anderen, geprobeerd hebben om het aantal mensen dat vrijwilligerswerk wil doen te vergroten. Ik las dit jaar in de krant: 50 Weesper maatjes erbij. Dat zijn mensen die iets voor een ander willen doen of aandacht geven aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. Dat laat zien dat de Weespers betrokken zijn bij hun stad. Het is mooi om te zien dat Weespers positief reageren als je ze uitdaagt daar een bijdrage aan te leveren."

"Ik vind het belangrijk dat we blijven denken aan de mensen in onze directe omgeving die aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze alleen of ziek zijn. Want met een klein gebaar kun je al heel veel betekenen voor de mensen in je naaste omgeving. Dat wens ik de mensen in Weesp in het nieuwe jaar toe."