Het Groene Kwartier. Dat is de voorlopige werktitel van het spiksplinternieuwe bedrijvenpark in wording met een oppervlakte van ruim drie hectare

'Wij willen een duurzaam bedrijventerrein, liefst met groene gevels en met het nodige groen.'

"In principe hebben we een welstandsvrij terrein. Dit houdt in dat je mag bouwen wat je wilt, zolang het maar past binnen de richtlijnen die vastgesteld zijn door de gemeente. Deze richtlijnen zijn voor Abbott flexibel vastgesteld, want hier mogen bedrijven komen met de zwaarste milieuvergunning", legt Van Vliet uit.