In 1672 vallen de Fransen op bevel van Zonnekoning Lodewijk XIV de Nederlandse Republiek binnen. Ze hebben bovendien ook de Engelse Vloot en diverse Duitse bisdommen aan hun zijde

Fort Uitermeer Nederland heeft in die tijd een uitstekende zeemacht, maar de landverdediging laat nogal te wensen over. Al in de Tachtigjarige Oorlog ontstaat het idee voor een verdedigingsstrook van water