In 1672 vallen de Fransen op bevel van Zonnekoning Lodewijk XIV de Nederlandse Republiek binnen. Ze hebben bovendien ook de Engelse Vloot en diverse Duitse bisdommen aan hun zijde. Het gaat met Nederland economisch gezien dan al niet echt lekker. De band tussen ons land en de andere landen is ook al langer slecht, onder meer door onze positie binnen de zeehandel, politie...

Fort Uitermeer

Nederland heeft in die tijd een uitstekende zeemacht, maar de landverdediging laat nogal te wensen over. Al in de Tachtigjarige Oorlog ontstaat het idee voor een verdedigingsstrook van water. Als onderdeel hiervan wordt in Weesp Fort Uitermeer gebouwd. Maar de linie is nog niet gebruiksklaar als de soldaten van de Zonnek...