Voor 1 op de 9 kinderen in Weesp zijn schoolreisjes, sport- of muziekles, verjaardagspartijtjes en zo nu en dan een uitstapje niet vanzelfsprekend. In het gezin waarin zij opgroeien blijft na de vaste lasten maar weinig geld over voor dit soort activiteiten

Er zijn ongeveer 400 gezinnen die ervoor in aanmerking komen. De Rekenkamercommissie kwam vorig jaar tot de (volgens de PvdA) "verbijsterende" conclusie de € 140.000 die de gemeente voor het Kindpakket beschikbaar heeft gesteld voor een groot deel niet gebruikt wordt.