Het GNR heeft per brief een oproep gedaan aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht. In dit schrijven laat zij weten dat het doortrekken van de N201 door de natuurgebieden ten zuiden van Hilversum geen optie kan zijn en hoopt daarmee dat GS van de plannen willen afzien. 

Impact

"Het Goois Natuurreservaat vindt een weg door de natuurgebieden zuidelijk van Hilversum onbespreekbaar. Hoe een dergelijke weg ook vorm gegeven zou gaan worden, de impact op de aanwezige waarden van natuur, landschap, archeologie en cultuurhistorie en op de bodem en het watersysteem zal enorm zijn", meldt de natuurorganisatie vandaag.

Schade

De natuurgebieden, zoals de Hoorneboegse heide en landgoed Zonnestraal, vormen leefgebied voor veel planten en dieren van het stuwwallenlandschap met bos en heide, stelt het GNR. "Er is sprake van zeer hoge archeologische en cultuurhistorische waarden. Dit landschap herbergt veel sporen van menselijk gebruik van het landschap over een tijdspanne van duizenden jaren. De natuurgebieden vervullen bovendien een belangrijke recreatieve functie voor de inwoners van Hilversum en omgeving. Doortrekken van de N201 (ook ondergronds) zal dan ook ernstige schade toebrengen aan de bovengenoemde waarden onder andere door aantasting en doorsnijding van de natuurgebieden.

'Het doorsnijden van natuurgebieden brengt ernstige schade toe'

Verbinding

Het GNR zegt dat verontruste bewoners en maatschappelijke organisaties zich de afgelopen periode zich gemeld hebben. Aanleiding hiervoor zijn de berichten in de media over de verkeersstudie N201 van de provincie Utrecht. In dit onderzoek is een optie onderzocht om de provinciale weg uit de richting Amsterdam door de natuurgebieden van de Gooi en Vechtstreek op te waarderen door een twee keer twee banen aan te leggen waar 100 kilometer per uur gereden mag worden. Dit moet dan een verbinding worden met de A27.