Het GNR heeft per brief een oproep gedaan aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht. In dit schrijven laat zij weten dat het doortrekken van de N201 door de natuurgebieden ten zuiden van Hilversum geen optie kan zijn en hoopt daarmee dat GS van de plannen willen afzien. 

Impact

"Het Goois Natuurreservaat vindt een weg door de natuurgebieden zuidelijk van Hilversum onbespreekbaar. Hoe een dergelijke weg ook vorm gegeven zou gaan worden, de impact op de aanwezige waarden van natuur, landschap, archeologie en cultuurhistorie en op de bodem en het watersysteem zal enorm zijn", meldt de natuurorganisatie vandaag.