"Vorig jaar kondigde ik op deze plek tijdens de nieuwjaarsreceptie een bijzonder jaar aan. Een jaar waarin een belangrijke stap gezet gaat worden naar een stabiele toekomst voor Weesp. Het jaar dat voor ons ligt – 2019 – wordt, en deze keer gebruik ik het woord toch, een historisch jaar."

Burgemeester Bas Jan van Bochove ging in zijn nieuwjaarsrede uitgebreid in op de naderende fusie met Amsterdam. Deel 1 van die fusie, de ambtelijke, wordt in het komende - en inderdaad historische - jaar een feit. Het betekent een einde aan een ambtelijke organisatie eeuwenlange zelfstandig heeft gefunctioneerd.