Er lopen momenteel verschillende verkeersonderzoeken, waarvoor er op diverse strategische plaatsen apparatuur is geplaatst. Brengt de gemeente hiermee lokale verkeersstromen in kaart of moeten de cijfers duidelijkheid over een specifieke locatie geven? De wethouder geeft antwoord op een aantal vragen. 

Vinden die metingen op knelpunten plaats of zijn het representatieve locaties?
"Voor periodieke metingen van verkeersstromen heeft Weesp helaas geen capaciteit, dus het gaat hier om locaties waar iets speelt. Een deel van het onderzoek richt zich op de kruising Aetsveldselaan / Van Houtenlaan én we onderzoeken de situatie rond de Bouhuijstunnel....