Even een paar dingen op een rij.

In het fusieaanbod dat de gemeente Amsterdam in september 2017 deed, staat dat Amsterdam ervan uitgaat dat Weesp onderdeel wordt van stadsdeel Zuidoost. Logisch, Weesp en Zuidoost grenzen aan elkaar.

Wat bedoelde de burgemeester daar nu precies mee? In reactie op een vraag hierover tijdens een informatieavond voor inwoners, afgelopen november, zegt de burgemeester van Weesp ineens: "Dat Zuidoost is echt nog wel een puntje. Er leven g...