Onder de vijftienduizend aanwezige leerlingen bevond zich ook het groepje waarmee Vechtstede-leerling Cornelie Gooijer naar het Malieveld was afgereisd. Zij hadden afgesproken in Amsterdam en hebben daar samen de trein gepakt. 

Legaal spijbelen

Ook Cornelie vindt dat de Nederlandse regering meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan en heeft daar graag een dagje 'legaal spijbelen' voor over. "Het gaat me niet zozeer om specifieke maatregelen, ik vind dat het klimaatbeleid in zijn algemeen strenger kan", motiveert de VWO-leerlinge haar deelname...