Als het gaat om huurwoningen, is de woningmarkt regionaal geregeld. De acht gemeenten in de Gooi en Vechtstreek stellen per 1 juli de huisvestingsverordening 2019-2023 vast.

Weesp wil daarin afspraken maken die de doorstroming bevorderen. Dat is moeilijker dan het klinkt.

Uitleg Wethouder Vos (WSP) van volkshuisvesting legt het uit in ons wekelijks B en W-gesprek.

'Langere ketens betekent meer mensen helpen'Om te beginnen is er het verschil tussen een starter en een doorstromer. Een starter laat geen sociale huurwoning achter, een doorstromer wel