Deze optie is uiteindelijk goedkoper dan het oorspronkelijke plan, aldus het ziekenhuis, waarbij aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn om het bestaande ziekenhuisgebouw nog minimaal tien jaar in gebruik te kunnen houden. Geld dat Tergooi liever zegt te besteden aan de zorg en handen aan het bed. Het ziekenhuis heeft inmiddels een aangepast plan ter beoordeling aan de banken voorgelegd.