Deze optie is uiteindelijk goedkoper dan het oorspronkelijke plan, aldus het ziekenhuis, waarbij aanzienlijke investeringen noodzakelijk zijn om het bestaande ziekenhuisgebouw nog minimaal tien jaar in gebruik te kunnen houden. Geld dat Tergooi liever zegt te besteden aan de zorg en handen aan het bed. Het ziekenhuis heeft inmiddels een aangepast plan ter beoordeling aan de banken voorgelegd.

Compacter gebouw

In de visie van Tergooi wordt de meest waardevolle zorg dichtbij de patiënt gegeven. Er wordt dan ook vol ingezet op het concept 'Zorg op de juiste plek': als het moet wordt de zorg verleend in het ziekenhuis, als het kan daarbuiten, dichterbij de patiënt. Door meer gebruik te maken van digitale consulten, nauwere samenw...