Er is lastig een plekje te vinden bij een kinderdagverblijf, de komst van de grote nieuwbouwwijk Weespersluis maakt de druk alleen maar groter. Voordat er in die nieuwe wijk een locatie voor kinderopvang gereed is, zijn de kinderen die nu op de wachtlijst staan al oud genoeg om naar school te gaan. Wat kan de wethouder daaraan doen?

Stil zit wethouder Astrid Heijstee (WSP) niet, maar, zo legt ze nog maar eens uit: "Als gemeente exploiteren of bouwen wij geen kinderopvang. Kinderopvangorganisaties moeten dat zelf bouwen en financieren. Wel moeten wij zorgen voor een goed voorzieningenniveau in de gemeente. Voor de kinderopvang hebben we een faciliterende rol. Dat betekent dat wij vergunningen verstrekken, maar...