Technisch gezien gaat het over het feit of de ontheffing op de Natuurbeschermingswet wel of niet terecht is afgegeven aan de ontwikkelaar van Weespersluis. Eerder vroeg de Stichting Flora en Faunabescherming de Raad van State al om de woningbouw voorlopig tegen te houden in een spoedprocedure. Dat verzoek werd afgewezen.

Woensdag ging de Raad van State uitgebreid in op de bezwaren. In de kern komt het erop neer dat ontwikkelaar GEM Bloemendalerpolder volgens de stichting te snel is begonnen met de bouw