Technisch gezien gaat het over het feit of de ontheffing op de Natuurbeschermingswet wel of niet terecht is afgegeven aan de ontwikkelaar van Weespersluis. Eerder vroeg de Stichting Flora en Faunabescherming de Raad van State al om de woningbouw voorlopig tegen te houden in een spoedprocedure. Dat verzoek werd afgewezen.

Woensdag ging de Raad van State uitgebreid in op de bezwaren. In de kern komt het erop neer dat ontwikkelaar GEM Bloemendalerpolder volgens de stichting te snel is begonnen met de bouw. Allereerst had een nieuw leefgebied gerealiseerd moeten worden voor beschermde diersoorten zoals de heikikker en de rugstreeppad. Dat is ook de gangbare praktijk. Maar vanwege de noodzaak om snel aan de woningbehoefte te voldoen, heeft de ontwikkelaar die praktijk omgedraaid met goedkeuring van de provincie. Het is voor de Raad van State de vraag of dit mag. Een woordvoerder van de ontwikkelaar maakte bekend dat telkens een deel van de polder wordt ingericht als nieuw leefgebied vlak voordat de woningbouw start.

Aanleg ontsluitingsweg nu grootste probleem

De aanleg van een ontsluitingsweg voor de woonwijk is het grootste probleem voor de stichting, omdat die het nieuwe leefgebied voor de beschermde dieren in het westelijke deel van de polder doorsnijdt. De ontwikkelaar wil in het najaar beginnen met de aanleg van die weg. Voor die tijd worden de heikikkers en rugstreeppadden opgevangen en uitgezet in een nieuw gebied. De ontwikkelaar en de provincie zien geen alternatief voor de gekozen plek voor de ontsluitingsweg. Ze zeggen wel het nodige te willen doen om de gevolgen te verzachten, zoals de aanleg van onderdoorgangen voor de dieren. De stichting vindt dat niet voldoende.

'De weg is een crime. Het vormt een grote barrière'

"De weg is een crime", aldus de advocaat van de stichting. "Het vormt een grote barrière." Volgens de advocaat is die weg er te snel doorgedrukt in de procedure over het bestemmingsplan voor de woningbouw. Daarbij zijn de gevolgen voor de beschermde dieren niet diepgaand onderzocht. Maar volgens de provincie en de ontwikkelaar is dat wel voldoende gebeurd.

Veel meer leefgebied verloren dan er wordt gecompenseerd

Volgens de regels moet er voldoende en goed worden gecompenseerd als er leefgebied van beschermde dieren wordt geofferd voor woningbouw. Maar volgens de stichting is dit absoluut niet het geval. Er gaat veel meer leefgebied verloren dan er wordt gecompenseerd.

Bovendien zijn de nieuwe versnipperde leefgebieden voor de dieren niet geschikt en verafgelegen. Zo liggen er enkele compensatiegebieden noordelijk van de A1. Het gevolg is dat er te kleine leefgebieden overblijven waardoor de populaties niet kunnen overleven, aldus een woordvoerder van de stichting. En dat is precies wat de Natuurbeschermingswet probeert te voorkomen.

De Raad van State doet binnen enkele maanden uitspraak.