Van Dijk was donderdag aanwezig tijdens het gecombineerde overleg van het algemeen bestuur en de portefeuillehouders van Regio Gooi en Vechtstreek en stond vervolgens samen met burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum, tevens voorzitter van de Regio, de pers te woord.

Uitdagingen

Tot spannende uitspraken liet Van Dijk - hij zit immers nog in zijn wittebroodsweken - zich niet verleiden. Hooguit - wanneer het over het versterken van de bestuurskracht gaat - dat er 'enorme uitdagingen' op stapel staan. Van belang is vooral dat de provincie en de Gooise gemeenten de komende jaren goed samenwerken op de bekende gebieden van bijvoorbeeld bereikbaarheid, mobiliteit, milieu en natuur en een goede woon-werkbalans.

Haarlem en de Gooise gemeenten zullen het toch écht samen moeten gaan doen

Dat is natuurlijk wat gemakkelijker gezegd dan gedaan, weet ook de 56-jarige bestuurder. Want waar de Gooise gemeenten elkaar op het sociale domein (zorg en welzijn) prima kunnen vinden, is dat binnen het fysieke domein (wegaanpassingen met name) wat lastiger. Niet voor niets duurde het proces rond de snelle buslijn HOV 25 jaar en is ook de uittreding van Noord-Holland uit het Goois Natuurreservaat, zoals Broertjes verwoordt, 'een hopeloos dossier geworden'. En dat geeft de regio een verkeerd imago, stelt hij. 

Aan de andere kant zijn de gesprekken tussen Noord-Holland, Amsterdam en de Gooise gemeenten over dit aanstaande GNR-vertrek wel weer opgepakt. Het is voor Van Dijk zo'n signaal dat Haarlem en de Gooise gemeenten het toch écht samen moeten doen - in plaats van ruzie met elkaar maken - willen zij deze regio mooi, bereikbaar en leefbaar houden. 

Toverwoord

Samenwerken is dus, een paar maanden nadat Haarlem definitief een streep zette door de Arhi-procedure en gemeentelijke fusies niet doorgingen, het toverwoord. Het moet over de inhoud gaan, benadrukt Van Dijk. En door die inhoud tastbaar te maken, maak je het voor alle betrokkenen (zoals gemeenteraden) gemakkelijker. Ook zij zullen, is de gedachte, dan over de eigen gemeentegrenzen heen kijken wanneer het bijvoorbeeld over goede busverbindingen gaat.

Nieuwe burgemeesters

Het zijn kwesties waar over enkele maanden waarschijnlijk meer duidelijkheid over komt. Voorlopig focust Van Dijk, die zeker nog wel vaker in deze regio te vinden zal zijn, zich op de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart en is hij in drie Gooise gemeenten (Wijdemeren, Laren en Huizen) druk doende met de profielschets voor de nieuwe burgemeester in die gemeenten. De huidige interim-burgemeesters vertrekken namelijk nu de geplande fusies niet doorgaan. 

Van belang donderdagmorgen was, aldus de commissaris, elkaar ontmoeten en een begin maken met de uitdagingen die er dus zijn. Hoe dat moet gebeuren, is dus de vraag, maar, vertelt Van Dijk: "Als ik daar een rol in kan vervullen, wil ik dat graag doen."